Jaunākā informācija datubāzēs (10.03.-14.03.2014.)

17.03.2014

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Februāris/2013

Patēriņa cenu indeksi.

Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas;
Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas.

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

4.cet./2013

Iekšzemes kopprodukts un iekšzemes kopprodukta indeksi no ražošanas aspekta;

Kopējās pievienotās vērtības sadalījums pa darbības veidiem;

Iekšzemes kopprodukta izlietojums;

Iekšzemes kopprodukts no ienākumu puses;

Iekšzemes kopprodukta un nacionālā kopienākuma saistība.

Iekšzemes kopprodukts -mēnešu/ceturkšņu dati

2013

IKG01. Iekšzemes kopprodukts;

IKG03. Iekšzemes kopprodukta indeksi;

IKG041. Iekšzemes kopprodukts pa darbības veidiem;

IKG051. Kopējās pievienotās vērtības sadalījums pa darbības veidiem;

IKG071. Iekšzemes kopprodukta indeksi pa darbības veidiem ;

IKG08. Iekšzemes kopprodukta izlietojums;

IKG09. Iekšzemes kopprodukta ienākumu aspekts;

IKG10. Iekšzemes kopprodukta un nacionālā kopienākuma saistība.

Iekšzemes kopprodukts -ikgadējie dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2013

IIG01.Iedzīvotāju naudas ieņēmumi (vidēji mēnesī, euro).

Iedzīvotāju ieņēmumi- ikgadējie dati

1997-2000

1994-2000

DS01. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa par mēnešiem;

DS02. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa pa ceturkšņiem.

Darba samaksa -mēnešu/ceturkšņu dati

2013/14

Profesionālo izglītības iestāžu un augstskolu dati.

Izglītība -ikgadējie dati

2013

SKG01. Reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits;

SKG03. Noziedzīgus nodarījumus izdarījušo personu sastāvs;

SKG09. Cietumos atrodošos personu skaits gada beigās.

Likumpārkāpumi un tiesu sistēma -ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Janvāris/2014

RU157. Apgrozījuma indeksi nozarēs pa mēnešiem,(2010=100);

RU18. Apgrozījuma pārmaiņas nozarēs pa mēnešiem.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati


Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2013

UF10. Nebanku aizdevumu sniedzēju sabiedrību izsniegtie aizdevumi pa institucionālajiem sektoriem perioda beigās;

UF11. Finanšu sektora komersantu (komercsabiedrību) neto apgrozījums un peļņa vai zaudējumi pa darbības veidiem (NACE 2.red.).

Uzņēmējdarbības finanses- mēnešu ceturkšņu dati