Jaunākā informācija datubāzēs (10.01.-14.01.2011.)

17.01.2011

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Dec./2010

Patēriņa cenu indeksi un pārmaiņas;
Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās;
Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās.

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

2010

PC02. Patēriņa cenu indeksi un pārmaiņas grupās un apakšgrupās;
PC03. Atsevišķu produktu vidējās mazumtirdzniecības cenas (lati par 1kg).

Patēriņa cenas  -ikgadējie dati

3.cet./2010

Ārvalstu investīcijas Latvijā.

Investīcijas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Dec./2010

4.cet./2010

Iztikas minimuma patēriņa grozs vienam iedzīvotājam, latos

Iedzīvotāju ieņēmumi- mēnešu/ceturkšņu dati

2010

II03. Iztikas minimuma patēriņa grozs vienam iedzīvotājam mēnesī.

Iedzīvotāju ieņēmumi- ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Nov./2010

Apgrozījuma indeksi un pārmaiņas nozarēs;
Jauno pasūtījumu indeksi un apjoma pārmaiņas nozarēs.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Nov./2010

AT01. Eksports un imports pa preču nodaļām (tūkst. latu);
AT02. Eksports un imports pa valstu grupām (mlj. Ls).

Ārējā tirdzniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

Nov./2010

Eksports un imports 2010. gadā pa valstīm (latos, CN 4 zīmēs)

Ārējā tirdzniecība -detalizēta statistika


Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

ZINĀTNE UN TEHNOLOĢIJAS

2009

ZI02. Zinātniski pētnieciskajā darbā strādājošo skaits

Zinātne - ikgadējie dati