Jaunākā informācija datubāzēs (10. - 14.11.2008.)

19.11.2008

Datubāzē sadaļā Ārējā tirdzniecība papildināti š. g. septembra dati par eksportu un importu.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Cenas papildināti š. g. oktobra dati par patēriņa cenu indeksiem, kā arī par saskaņotā patēriņu cenu indeksu un pārmaiņām galvenajās patēriņa grupās. 
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Iedzīvotāju ieņēmumi papildināti š. g. oktobra dati par iztikas minimuma patēriņa grozu vienam iedzīvotājam, kā arī š. g. novembra un 3. ceturkšņa dati par valstī noteikto minimālo mēnešalgu.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Tirdzniecība un pakalpojumi precizēti dati par pakalpojumu uzņēmumu apgrozījuma indeksiem.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Rūpniecība papildināti š. g. 3. ceturkšņa dati par rūpniecības produkcijas izlaidi un apgrozījumu un septembra dati tabulām:
16 – 19. Jauno pasūtījumu apjoma pārmaiņas nozarēs pa mēnešiem;
16 – 20. jauno pasūtījumu indeksi nozarēs pa mēnešiem;
16 – 21. Jauno pasūtījumu apjomapārmaiņas ražošanas pamatgrupējumos pa mēnešiem;
16 – 22. Apgrozījuma indeksi nozarēs pa mēnešiem, sezonāli izlīdzināti dati;
16 – 23. Apgrozījuma indeksi nozarēs pa mēnešiem, neizlīdzināti dati;
16 – 24. Apgrozījuma pārmaiņas nozarēs pa mēnešiem.
Metodoloģija

Datubāzes sadaļā Ģeogrāfiskās ziņas papildināti š. g. oktobra un ilgtermiņa dati par laika apstākļiem Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās un par gaisa kvalitāti 2008. gadā.
Metodoloģija

Datubāzes sadaļā Uzņēmējdarbības finanses papildināti 2007. gada dati.
Metodoloģija