Jaunākā informācija datubāzēs (10.-14.08.2009.)

17.08.2009

Datubāzē sadaļā Rūpniecība ar 2009.gada jūnija datiem papildinātas tabulas no 16-15. līdz 16-22.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Cenasar 2009.gada jūlija datiem papildinātas šādas tabulas:
7-1. Patēriņa cenu indeksi (1990.gada decembris=100)
7-2. Patēriņa cenu indeksi grupās un apakšgrupās (2005=100)
7-3. Patēriņa cenu indeksi grupās un apakšgrupās (2000=100)
7-4. Patēriņa cenu pārmaiņas grupās un apakšgrupās
7-5. Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās
7-6. Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Ārējā tirdzniecība ar 2009.gada jūnija datiem papildinātas šādas tabulas:
21-1. Eksports un imports pa preču nodaļām (tūkst. latu)
21-2. Eksports un imports pa valstu grupām (milj. Ls)
Metodoloģija

Datubāzes sadaļā Būvniecība ar 2009.gada 2.ceturkšņa datiem papildinātas šādas tabulas:
17-10. Izdotas būvatļaujas ēkām un inženierbūvēm pa ceturkšņiem
17-11. Izdotas būvatļaujas ēkām un inženierbūvēm: paredzētās jaudas lielums pa ceturkšņiem
Metodoloģija

SadaļāMājokļi ar 2009.gada 2.ceturkšņa datiem papildinātas šādas tabulas:
MA01. Uzbūvētās dzīvojamās ēkas pa ceturkšņiem
MA02. Uzbūvēto dzīvokļu skaits pa ceturkšņiem
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Iedzīvotāju ieņēmumi ar 2009.gada jūnija datiem papildināta tabula „6-14. Iztikas minimuma patēriņa grozs vienam iedzīvotājam pa mēnešiem (latos)”
Metodoloģija


DATI PRECIZĒTI

Datubāzē sadaļā Sociālā drošība precizēti 2007.gada dati par atlīdzību par apgādnieka zaudējumu tabulā „12-7. Izdevumi valsts pabalstiem un pensijām (tūkst. latu)”.
Metodoloģija