Jaunākā informācija datubāzēs (09.11.–13.11.2015.)

16.11.2015

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Oktobris/2015

Patēriņa cenu indeksi;

Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās;
Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās.

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

3.cet./2015

 

Būvniecības produkcija un produkcijas indeksi;

Būvorganizāciju saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoms un apjoma izmaiņas;

Dzīvojamo, nedzīvojamo ēku un inženierbūvju būvniecība un remonts;

Ārpus Latvijas Republikas saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoms;

Ārvalstu būvnieku veiktais būvdarbu apjoms Latvijas Republikā;

Būvorganizāciju saviem spēkiem veikto būvdarbu izpilde;
Izdotas būvatļaujas ēkām un inženierbūvēm.

Būvniecība -ceturkšņu dati

3.cet./2015

MA01. Uzbūvētās jaunās dzīvojamās ēkas pa ceturkšņiem (tūkst. m²);

MA02. Jaunuzbūvēto dzīvokļu skaits pa ceturkšņiem.

Mājokļi -ceturkšņu dati

3.cet./2015

Septembris/2015

RU13. Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide un apgrozījums nozarēs pa ceturkšņiem (tūkst. euro; %);

RU157. Apgrozījuma indeksi nozarēs pa mēnešiem, (2010=100);

RU18. Apgrozījuma pārmaiņas nozarēs pa mēnešiem.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Septembris/2015

Eksports un imports pa preču nodaļām;
Eksports un imports pa valstu grupām.

Ārējā tirdzniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

Septembris/2015

Eksports un imports 2015. gadā pa valstīm.

 

Ārējā tirdzniecība -2 zīmju līmenī, 4 zīmju līmenī, 8 zīmju līmenī

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

2013

VIG07. Gaisa emisiju konti (NACE 2.red.)

Vides aizsardzība - ikgadējie dati


Precizēti dati
 

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

2008-2012

VIG07. Gaisa emisiju konti (NACE 2.red.)

Vides aizsardzība - ikgadējie dati