Jaunākā informācija datubāzēs (09.11.-13.11.2009.)

16.11.2009
Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

2009

LR pašvaldību vēlēšanās ievēlētie deputāti pēc vecuma, dzimuma, tautības un izglītības līmeņa;
Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultāti;
Eiropas Parlamenta deputāti pēc vecuma, dzimuma un izglītības līmeņa.

Politiskā dzīve un reliģija-ikgadējie dati

EKONOMIKA UN FINANSES

Okt/2009

Patēriņa cenu indeksi;
Patēriņa cenu pārmaiņas.

Cenas- mēnešu/ceturkšņu dati

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Okt/2009

6-14. Iztikas minimuma patēriņa grozs vienam iedzīvotājam.

Iedzīvotāju ieņēmumi - mēnešu/ceturkšņu dati

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

3.cet/2009

Uzbūvētās dzīvojamās ēkas;
Uzbūvēto dzīvokļu skaits.

Mājokļi- mēnešu/ceturkšņu dati

2008

TI011. Uzņēmējdarbības rādītāji tirdzniecībā (provizoriskie dati)
TI121. Uzņēmējdarbības rādītāji pakalpojumos (provizoriskie dati)

Tirdzniecībaun pakalpojumi - ikgadējie dati

3.cet/2009

17-10. Izdotas būvatļaujas ēkām un inženierbūvēm;
17-11. Izdotas būvatļaujas ēkām un inženierbūvēm: paredzētās jaudas lielums.

Būvniecība- mēnešu/ceturkšņu dati

2008

17-1.2. Uzņēmējdarbības rādītāji būvniecībā (provizoriskie dati)

Būvniecība- mēnešu/ceturkšņu, ikgadējie dati

Sep/2009
3.cet/2009

Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide un apgrozījums;
Apgrozījuma indeksi nozarēs;
Apgrozījuma pārmaiņas nozarēs;
Jauno pasūtījumu indeksi;
Jauno pasūtījumu apjoma pārmaiņas.

Rūpniecība- mēnešu/ceturkšņu dati

2008

16-1.2. Uzņēmējdarbības rādītāji rūpniecībā (provizoriskie dati)

Rūpniecība- ikgadējie dati

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Sep/2009
3.cet/2009

Eksports un imports pa preču nodaļām;
Eksports un imports pa valstu grupām .

Ārējā tirdzniecība- mēnešu/ceturkšņu dati

Sep/2009

Eksports un imports 2009.gadā pa valstīm (latos, CN 4 zīmēs)

Ārējā tirdzniecība - detalizēta statistika

Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

1-5. Lielākie ezeri

Ģeogrāfiskās ziņas - ikgadējie dati

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2009

16-16. Apgrozījuma indeksi nozarēs pa mēnešiem, pēc darba dienu skaita izlīdzināti dati (2005=100)
16-17. Apgrozījuma indeksi nozarēs pa mēnešiem, neizlīdzināti dati (2005=100)

Rūpniecība- mēnešu/ceturkšņu dati