Jaunākā informācija datubāzēs (09.06.–13.06.2014.)

16.06.2014

Dati atjaunoti


Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

Maijs/2014

GZ01. Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās;

GZ02. gaisa kvalitāte (mikrogrami/m³).

Ģeogrāfiskās ziņas – mēnešu dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Maijs/2014

 

 

 

 

 

 

1.cet./2014

PC01. Patēriņa cenu indeksi (1990.gada decembris=100);

PC023. Patēriņa cenu indeksi grupās un apakšgrupās;

PC04. Patēriņa cenu pārmaiņas grupās un apakšgrupās;

PC05. Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās;

PC06. Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās;

PC07. Mājokļa cenu indekss un pārmaiņas.

Patēriņa cenas - mēnešu/ceturkšņu dati

2014

PCG04. Mājokļa cenu indeksu svari.

Patēriņa cenas  -ikgadējie dati

1.cet./2014

Iekšzemes kopprodukts un iekšzemes kopprodukta indeksi no ražošanas aspekta pa darbības veidiem;

Kopējās pievienotās vērtības sadalījums pa darbības veidiem;

Iekšzemes kopprodukta izlietojums;

Iekšzemes kopprodukts no ienākumu puses;

Iekšzemes kopprodukta un nacionālā kopienākuma saistība.

Iekšzemes kopprodukts - mēnešu/ceturkšņu dati

2013

IKG161. Preču un pakalpojumu izlaide un starppatēriņš (nace 2.red.), (tūkst. euro).

Iekšzemes kopprodukts - ikgadējie dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2013

 

2014. gada sākumā

ISG01. Platība un iedzīvotāju blīvums reģionos, republikas pilsētās un novados gada sākumā;

ISG02. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc dzīvesvietas gada sākumā;

ISG032. Iedzīvotāju skaits un tā izmaiņas statistiskajos reģionos;

ISG04. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits līdz darbspējas, darbspējas un virs darbspējas vecuma grupās pēc dzimuma gada sākumā;

ISG05. Demogrāfiskās slodzes līmenis gada sākumā;

ISG061. Starptautiski pieņemtās vīriešu un sieviešu galvenās vecuma grupas;

ISG08. Latviešu skaits Latvijā un Rīgā gada sākumā;

ISG09. Pastāvīgo iedzīvotāju valstiskā piederība gada sākumā;

ISG091. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc valstiskās piederības un dzimuma gada sākumā (pa 5 gadu vecuma grupām);

ISG092. Latvijas pilsoņi sadalījumā pēc dzimuma un vecuma (pa 5 gadu vecuma grupām) gada sākumā;

ISG10. Pastāvīgo iedzīvotāju dzimšanas valsts gada sākumā;

ISG101. Latvijā un ārvalstīs dzimušo Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc dzimuma gada sākumā (pa 5 gadu vecuma grupām);

ISG11. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc vecuma, dzimuma un ģimenes stāvokļa gada sākumā;

ISG14. Gada vidējais pastāvīgo iedzīvotāju skaits statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados;

ISG15. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits novadu pilsētās gada sākumā;

ISG16. Vīriešu un sieviešu vecuma struktūra statistiskajos reģionos gada sākumā (pa 5 gadu vecuma grupām);

ISG17. Vīriešu un sieviešu vecuma struktūra statistiskajos reģionos gada sākumā isg171. vīriešu un sieviešu vecuma struktūra republikas pilsētās gada sākumā;

ISG18. Iedzīvotāju skaits un īpatsvars līdz darbspējas, darbspējas un virs darbspējas vecuma grupās statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados gada sākumā pēc dzimuma;

ISG181. Iedzīvotāju skaits vecuma grupā 0–18 statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados gada sākumā pēc dzimuma;

ISG19. Demogrāfiskās slodzes līmenis statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados gada sākumā;

ISG191. Pastāvīgo iedzīvotāju etniskais sastāvs reģionos un republikas pilsētās gada sākumā;

ISG20. Pastāvīgo iedzīvotāju etniskais sastāvs novados gada sākumā;

ISVG01. Iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji;

ISVG02. Atsevišķu tautību iedzīvotāju dabiskais pieaugums.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas - ikgadējie dati

2013

IMG01. Mirušie pēc dzimuma un vecuma;

IMG012. Mirušie pēc dzimuma un vecuma (pa 5 gadu vecuma grupām);

IMG014. Mirušo vidējais vecums (gadi);

IMG015. Mirušie pēc dzimuma, vecuma un valstiskās piederības;

IMG02. Mirstības koeficienti pa vecuma grupām (uz 1000 attiecīgā vecuma iedzīvotājiem);

IMG03. Mirstības vecumkoeficienti reģionos (uz 1000 attiecīgā vecuma iedzīvotājiem);

IMG032. Mirušie pēc ģimenes stāvokļa, dzimuma un pa vecuma grupām;

IMG034. Mirušie pēc tautības statistiskajos reģionos un republikas pilsētās;

IMG042. Mirušie pēc dzimuma novados;

IMG09. Atsevišķu tautību iedzīvotāju mirstība.

Iedzīvotāji: mirstība - ikgadējie dati

2013

Noslēgtās un šķirtās laulības.

Iedzīvotāji: noslēgtās un šķirtās laulības - ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Aprīlis/2014

RU157. Apgrozījuma indeksi nozarēs pa mēnešiem, (2010=100);

RU18. Apgrozījuma pārmaiņas nozarēs pa mēnešiem.

 

Rūpniecība - mēnešu/ceturkšņu dati

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Aprīlis/2014

AT01. Eksports un imports pa preču nodaļām;

AT02. Eksports un imports pa valstu grupām.

Ārējā tirdzniecība - mēnešu/ceturkšņu dati

Aprīlis/2014

Eksports un imports 2014.gadā pa valstīm.

Ārējā tirdzniecība - 4 zīmju līmenī,8 zīmju līmenī

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

2013

ZVG01. Zivju nozveja un pārējo jūras produktu ieguve (tūkst. tonnu);

zvg02. Zivju nozveja zvejas vietās un rajonos (tūkst. tonnu).

Zivsaimniecība - ikgadējie datiPrecizēti dati
 

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2013

PCG05. Mājokļa cenu indeksa pārmaiņas (procentos pret iepriekšējo gadu).

Patēriņa cenas  - ikgadējie dati

2013

RCG001. Ražotāju cenu indeksu svari sadaļās un nodaļās;

RCG06. Būvniecības izmaksu indeksi pa resursu veidiem.

Ražotāju cenas - ikgadējie dati

2012-2013

 

2013

2008-2009 2011-2013

 

2013

IKG041. Iekšzemes kopprodukts pa darbības veidiem (NACE 2.red.), (tūkst. euro);

IKG08. Iekšzemes kopprodukta izlietojums (tūkst. euro);

IKG10. Iekšzemes kopprodukta un nacionālā kopienākuma saistība (faktiskajās cenās; tūkst. euro);

IKG171. Iekšzemes kopprodukta deflatori, (NACE 2.red.).

Iekšzemes kopprodukts - ikgadējie dati