Jaunākā informācija datubāzēs (09.05.-13.05.2011.)

16.05.2011

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Apr./2011

Patēriņa cenu indeksi un pārmaiņas.

Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas;

Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas.

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Apr./2011

Iztikas minimuma patēriņa grozs vienam iedzīvotājam.

Iedzīvotāju ieņēmumi- mēnešu/ceturkšņu dati

2010

SK10. Tiesnešu skaits;

SK11. Prokuroru skaits;

SK12. Advokātu un notāru skaits gada beigās;

SK13. Tiesu darbības rādītāji pirmajā instancē;

SK15. Augstākās tiesas darbības rādītāji apelācijas instancē

Sabiedriskā kārtība un tiesu sistēma -ikgadējie dati

1.cet./2011

MA01. Uzbūvētās dzīvojamās ēkas;

MA02. Uzbūvēto dzīvokļu skaits.

Mājokļi -mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

1.cet./2011

Būvniecības produkcija un produkcijas indeksi;

Būvorganizāciju saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoms un apjoma izmaiņas;

Dzīvojamo, nedzīvojamo ēku un inženierbūvju būvniecība un remonts;

Ārvalstu būvnieku veiktais būvdarbu apjoms Latvijas Republikā;

Būvorganizāciju saviem spēkiem veikto būvdarbu izpilde;
Izdotas būvatļaujas ēkām un inženierbūvēm: paredzētās jaudas lielums pa ceturkšņiem.

Būvniecība -ceturkšņu dati

Mar./2011

Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide un apgrozījums nozarēs;
Apgrozījuma indeksi un pārmaiņas nozarēs;

Jauno pasūtījumu indeksi un apjoma pārmaiņas nozarēs.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2010

Kravu pārvadājumi;

Pasažieru pārvadājumi;

Ceļu satiksmes negadījumi.

Transports - ikgadējie dati

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Mar./2011

Eksports un imports pa preču nodaļām;

Eksports un imports pa valstu grupām.

Ārējā tirdzniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

Mar./2011

Eksports un imports 2011.gadā pa valstīm (latos un kilogramos, CN 4 zīmēs).

Ārējā tirdzniecība -detalizēta statistika

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

2010

EN22. Elektriskā jauda un saražotā elektroenerģija no atjaunojamiem energoresursiem.

Enerģētika -ikgadējie dati


Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2009

VF04. Vispārējās valdības sektora izdevumi pēc valdības funkcijām;

VF05. Vispārējās valdības sektora izdevumi pēc valdības funkcijām sadalījumā pa apakšsektoriem.

Valdības finanses -ikgadējie dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2010

MA01. Uzbūvētās dzīvojamās ēkas;

MA03. Uzbūvētās dzīvojamās ēkas statistiskajos reģionos;

MA04. Uzbūvēto dzīvokļu skaits;

MA05. Uzbūvēto dzīvokļu skaits statistiskajos reģionos.

Mājokļi -ikgadējie dati