Jaunākā informācija datubāzēs (09.03.-13.03.2015.)

16.03.2015

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Februāris/2014

Patēriņa cenu indeksi.

Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas;
Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas.

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Janvāris/2015

RU157. Apgrozījuma indeksi nozarēs pa mēnešiem, (2010=100);

RU18. Apgrozījuma pārmaiņas nozarēs pa mēnešiem.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

2014

RUG05. Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi (NACE 2.red. klasifikācijas kodi B, C, D);

RUG06. Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi ražošanas pamatgrupējumos (NACE 2.red.);

RUG078. Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi (2010=100).

Rūpniecība -ikgadējie dati

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Janvāris/2015

AT02. Eksports un imports pa valstu grupām (mlj. euro).

Ārējā tirdzniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

Janvāris/2015

Eksports un imports 2015. gadā pa valstīm.

Ārējā tirdzniecība -2 zīmju līmenī, 4 zīmju līmenī, 8 zīmju līmenīPrecizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2004-2012

2013

2013

 

NIG02. Nabadzības riska slieksnis (ilustratīvās vērtības);

NIG03. Nabadzības riska indekss pēc vecuma un dzimuma (%);

NIG09. Nabadzības riska indekss pirms sociālo transfertu saņemšanas pēc vecuma un dzimuma (%).

Monetārā nabadzība un ienākumu nevienlīdzība -ikgadējie dati

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

2014

AT02. Eksports un imports pa valstu grupām (mlj. euro).

Ārējā tirdzniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

2014

Eksports un imports 2014. gadā pa valstīm.

Ārējā tirdzniecība -4 zīmju līmenī, 8 zīmju līmenī