Jaunākā informācija datubāzēs (09.02.-13.02.2015.)

16.02.2015

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Janvāris/2015

Patēriņa cenu indeksi.

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

2015

PCG01. Patēriņa cenu indeksu svari grupās un apakšgrupās.

Patēriņa cenas  -ikgadējie dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2014

IIG13. Pensionāru pirktspēja.

Iedzīvotāju ieņēmumi- ikgadējie dati

2014

SDG01. Pensiju un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēju skaits gada beigās (tūkst. cilvēku);

SDG02. Pensiju saņēmēji pēc vecuma un saņemtās pensijas veida gada beigās (tūkst. cilvēku);

SDG03. Izmaksāto pensiju vidējais apmērs (euro);

SDG04. Pensiju saņēmēju skaita sadalījums pēc pensijas vidējā piešķirtā apmēra;

SDG05. Valsts sociālie pabalsti (tūkst. vienību);

SDG06. Valsts sociālo pabalstu vidējais apmērs (euro).

Sociālā drošība - ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

4.cet./2014

BU01. Būvniecības produkcija pa ceturkšņiem (NACE 2. red.);

BU02. Būvniecības produkcijas, ēku un inženierbūvju būvniecības indeksi (2010=100) pa ceturkšņiem (NACE 2. red.);

BU034. Būvorganizāciju saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoms pa būvniecības darbu veidiem un pārmaiņas pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu;

BU05. Dzīvojamo, nedzīvojamo ēku un inženierbūvju būvniecība un remonts pa ceturkšņiem, faktiskās cenas, tūkst. euro (NACE 2. red.);

BU06. Būvorganizāciju saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoma izmaiņas pa ēku veidiem pa ceturkšņiem, % pret iepriekšēja gada atbilstošo periodu, salīdzināmās cenas (NACE 2. red.);

BU07. Ārpus Latvijas republikas saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoms pa ceturkšņiem, faktiskās cenas; tūkst. euro (NACE 2. red.);

BU08. Ārvalstu būvnieku veiktais būvdarbu apjoms Latvijas republikā pa ceturkšņiem, faktiskās cenas, tūkst. euro (NACE 2. red.);

BU10. Izdotas būvatļaujas ēkām un inženierbūvēm pa ceturkšņiem (skaits);

BU11. Izdotas būvatļaujas ēkām un inženierbūvēm: paredzētās jaudas lielums pa ceturkšņiem.

Būvniecība -ceturkšņu dati

4.cet./2014

MA01. Uzbūvētās jaunās dzīvojamās ēkas pa ceturkšņiem (tūkst. m²);

MA02. Jaunuzbūvēto dzīvokļu skaits pa ceturkšņiem.

Mājokļi -ceturkšņu dati

4.cet./2014

Decembris/2014

RU13. Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide un apgrozījums nozarēs pa ceturkšņiem (tūkst. euro; %);

RU157. Apgrozījuma indeksi nozarēs pa mēnešiem, (2010=100);

RU18. Apgrozījuma pārmaiņas nozarēs pa mēnešiem.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2011-2012

TUG14. Tūrisma nozares nozīmīgumu raksturojoši rādītāji (%).

Tūrisms -ikgadējie dati

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Decembris/2014

AT02. Eksports un imports pa valstu grupām.

Ārējā tirdzniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

Decembris/2014

Eksports un imports 2014.gadā pa valstīm (KN2; 4 un 8 zīmēs).

Ārējā tirdzniecība -2 zīmju līmenī, 4 zīmju līmenī, 8 zīmju līmenī

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

2013

VIG08. Materiālu plūsmas konti - iekšzemes ieguve (tūkst.tonnu);

8. VIG09. Materiālu plūsmas konti - materiālu imports un eksports (tūkst.tonnu);

VIG10. Materiālu plūsmas konti – indikatori (tūkst.tonnu).

Vides aizsardzība - ikgadējie dati

Izveidotas jaunas tabulas

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

1999-2014

IK10_13. Ceturkšņa nefinanšu konti (sektori S.13 un S.2) (tūkst. euro).

Iekšzemes kopprodukts -ceturkšņu dati

Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

2011-2012

ENG01. Energobilance, naturālās mērvienībās (NACE 2. red.);

ENG02. Energobilance, TJ, tūkst.toe (NACE 2. red.).

Enerģētika -ikgadējie dati