Jaunākā informācija datubāzēs (09.01.–13.01.2017.)

16.01.2017

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Decembris/2016

Patēriņa cenu indeksi un pārmaiņas;
Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās;
Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās.

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

2016

Patēriņa cenu indeksi un pārmaiņas.

Patēriņa cenas  -ikgadējie dati

Decembris/2016

KR011. Ekonomikas sentimenta rādītājs, (ilgtermiņa vidējais = 100)

KR012. Konfidences rādītāji (saldo, %)

Konjunktūras rādītāji –mēnešu dati

 

 

SOCIĀLIE PROCESI

Novembris/2016

NB001. Nodarbināto un bezdarbnieku skaits 15–74 gadu vecumā pēc dzimuma pa mēnešiem, (sezonāli izlīdzināti dati);

NB002. Bezdarba līmenis pēc dzimuma pa mēnešiem, 15–74 gadu vecumā (sezonāli izlīdzināti dati).

Nodarbinātība un bezdarbs -ceturkšņu dati

 

PREČU ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Novembris/2016

AT021. Eksports un imports pa valstu grupām pa mēnešiem (mlj. euro).

Preču ārējā tirdzniecība pa valstīm, valstu grupām, un teritorijām -mēnešu/ceturkšņu dati

Novembris/2016

Eksports un imports 2015.gadā pa valstīm.

Preču ārējā tirdzniecība pa valstīm pēc Kombinētās nomenklatūras-2 zīmju līmenī, 4 zīmju līmenī, 8 zīmju līmenī


Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

PREČU ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

2016

AT02. Eksports un imports pa valstu grupām pa ceturkšņiem (mlj. euro)

AT05. Eksports un imports pa kombinētās nomenklatūras sadaļām un valstīm pa ceturkšņiem (euro).

Preču ārējā tirdzniecība pa valstīm, valstu grupām, un teritorijām -mēnešu/ceturkšņu dati

2016

AT03. Eksports un imports sadalījumā pa nacionālo kontu galvenajām sastāvdaļām atbilstoši ESA95 un pa BEC 4.red. Klasifikācijas kategorijām (tūkst. euro);

AT04. Eksporta un importa struktūra atbilstoši uzņēmumu saimnieciskās darbības veidam (NACE 2.red.) pa ceturkšņiem (tūkst. euro).

Preču ārējā tirdzniecība atbilstoši NACE klasifikācijai; sadalījumā pa nacionālo kontu galvenajām sastāvdaļām un pa BEC klasifikācijas kategorijām  -ceturkšņu dati