Jaunākā informācija datubāzēs (09.01.-13.01.2012.)

16.01.2012

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Dec./2011

Patēriņa cenu indeksi un pārmaiņas;
Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās;
Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās.

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

2011

PC02. Patēriņa cenu indeksi un pārmaiņas grupās un apakšgrupās;
PC03. Atsevišķu produktu vidējās mazumtirdzniecības cenas (lati par 1kg).

Patēriņa cenas  -ikgadējie dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Dec./2011

4.cet./2011

Iztikas minimuma patēriņa grozs vienam iedzīvotājam, latos

Iedzīvotāju ieņēmumi- mēnešu/ceturkšņu dati

2011

II03. Iztikas minimuma patēriņa grozs vienam iedzīvotājam mēnesī.

Iedzīvotāju ieņēmumi- ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Nov./2011

Apgrozījuma indeksi un pārmaiņas nozarēs;
Jauno pasūtījumu indeksi un apjoma pārmaiņas nozarēs.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Nov./2011

AT01. Eksports un imports pa preču nodaļām (tūkst. latu);
AT02. Eksports un imports pa valstu grupām (mlj. Ls).

Ārējā tirdzniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

Nov./2011

Eksports un imports 2011.gadā pa valstīm.

Ārējā tirdzniecība -detalizēta statistika