Jaunākā informācija datubāzēs (09.-13.03.2009.)

16.03.2009

Datubāzē sadaļā Cenas papildināti 2009. gada februāra dati par patēriņu cenu indeksiem, ar 2008. gada datiem papildinātas tabulas:
7 – 16. Ražotāju cenu indeksi rūpniecības nozarēs, % pret iepriekšējo gadu;
7 – 17. Ražotāju cenu indeksi rūpniecības nozarēs (2000=100);
7 – 18. Ražotāju cenu indeksi rūpniecības nozarēs vietējā tirgū realizētajai produkcijai, % pret iepriekšējo gadu;
7 – 19. Ražotāju cenu indeksi rūpniecības nozarēs eksportētajai produkcijai;
7 – 20. Ražotāju cenu indeksi ražošanas pamatgrupējumos (2000=100);
Par ražotāju cenu indeksiem, būvniecības izmaksu indeksiem un importa un eksporta vienības vērtības indeksiem papildināti 2008. gada dati.
7 – 21. Ražotāju cenu indeksi ražošanas pamatgrupējumos (% pret iepriekšējo gadu).
2008. gada dati papildināti arī par būvniecības izmaksu indeksiem – šīs tabulas papildinātas ar jaunu rādītāju “2005=100”.
Dati par importa un eksporta vienības vērtības indeksiem papildinātas ar jaunām preču grupām:
- dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes produkti (I);
- augu valsts produkti (II);
- dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes produkti (I);
- plastmasas un izstrādājumi no tām; kaučuks un gumijas izstrādājumi (VII);
- satiksmes līdzekļi un to aprīkojums (XVII).
Precizēti 2008. gada dati par atsevišķu produktu vidējās mazumtirdzniecības cenām.
Sadaļa papildināta ar jaunām tabulām:
7 – 14. Būvniecības izmaksu indeksi pa mēnešiem (2005=100);
7 – 15.Būvniecības izmaksu indeksi un pārmaiņasd sadalījumā pa objektiem pa mēnešiem;
7 - 16. Būvniecības izmaksu indeksi resursu pamatgrupās pa mēnešiem (2005=100).
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Lauksaimniecība papildināti 2009. gada janvāra dati.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Valdības finanses atjaunotas tabulas par vispārējās valdības sektora izdevumiem pēc valdības funkcijām.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Darba samaksa precizēti gan īstermiņa, gan ilgtermiņa dati.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Iedzīvotāju ieņēmumi papildināti 2008. gada dati par iedzīvotāju ieņēmumiem vidēji mēnesī.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Iekšzemes kopprodukts papildināti 2008. gada un 2008. gada 4. ceturkšņa dati.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Tirdzniecība un pakalpojumi papildināti dati par galvenajiem uzņēmējdarbības rādītājiem tirdzniecībā un pakalpojumu sniegšanas nozarēs. Sadaļa papildināta arī ar jaunām tabulām par kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma pārmaiņām.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Investīcijas papildināti 2008. gada 4. ceturkšņa dati par nefinanšu investīcijām.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļa Transports papildināta ar jaunākajiem datiem:
- īstermiņa: 18 - 3. Kravu pārvadājumi dzelzceļa transportā;
18 – 4. Kravu pārvadājumi ar autotransportu;
18 – 6. Ar jūras transportu nosūtītas, saņemtas kravas Latvijas ostās;
18 – 8. Pasažieru apgrozība galvenajos transporta veidos;
18 – 11. Ceļu satiksmes negadījumi.
Par ražotāju cenu indeksiem, būvniecības izmaksu indeksiem un importa un eksporta vienības vērtības indeksiem papildināti 2008. gada dati.
7 – 21. Ražotāju cenu indeksi ražošanas pamatgrupējumos (% pret iepriekšējo gadu).
- gada dati (2008. gada) par reģistrēto automobiļu skaitu.
Metodoloģija