Jaunākā informācija datubāzēs (09. – 13.02.2009.)

16.02.2009

Datubāzē sadaļā Cenas papildināti š. g. janvāra dati par patēriņa cenu indeksiem un 2009. gada dati par patēriņa cenu indeksu svariem.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Būvniecība papildināti 2008. gada 4. ceturkšņa dati par izdotajām būvatļaujām ēkām un inženierbūvēm.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Mājokļi papildināti 2008.gada 4. ceturkšņa dati par uzbūvētajām dzīvojamām ēkām un uzbūvēto dzīvokļu skaitu.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Ārējā tirdzniecība papildināti 2008. gada decembra dati par importu un eksportu.
Metodoloģija