Jaunākā informācija datubāzēs (08.11.-13.11.2010.)

15.11.2010

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

 

PR01. Latvijas Republikas 10. Saeimas vēlēšanu rezultāti;
PR02. LR 10. Saeimas deputāti pēc dzimuma, vecuma, tautības un ģimenes stāvokļa;
PR03. 10. Saeimas deputātu kandidāti.

Politiskā dzīve un reliģija - ikgadējie dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Okt./2010

Patēriņa cenu indeksi un pārmaiņas grupās un apakšgrupās;
Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās;
Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās.

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Okt./2010

II01. Iztikas minimuma patēriņa grozs vienam iedzīvotājam pa mēnešiem.

Iedzīvotāju ieņēmumi- mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Sep./2010

Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide un apgrozījums nozarēs;
Apgrozījuma indeksi un pārmaiņas nozarēs;
Jauno pasūtījumu indeksi un apjoma pārmaiņas nozarēs.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

2009

RU041. Saražotās rūpniecības produkcijas realizācija.

Rūpniecība -ikgadējie dati 

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Sep./2010

AT01. Eksports un imports pa preču nodaļām;
AT02. Eksports un imports pa valstu grupām.

Ārējā tirdzniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

Sep./2010

Eksports un imports 2010. gadā pa valstīm (latos, CN 4 zīmēs).

Ārējā tirdzniecība -detalizēta statistika

 

ZINĀTNE UN TEHNOLOĢIJAS

2009 (provizoriski dati)

IT18. IKT sektora uzņēmumu skaits;
IT19. Nodarbināto skaits IKT sektora uzņēmumos;
IT20. IKT sektora uzņēmumu apgrozījums, personāla izmaksas un pievienotā vērtība;
IT21. Saražotās IKT produkcijas realizācija;
IT22. IKT produktu imports un eksports;
IT23. IKT sektora uzņēmumu peļņa pirms nodokļiem;
IT24. IKT sektora uzņēmumu nodokļi;
IT25. IKT sektora pievienotās vērtības īpatsvars iekšzemes kopproduktā.

Informācijas tehnoloģijas - ikgadējie dati

2009

ZI01. Iestādes, uzņēmumi un organizācijas, kurās tiek veikts pētniecības darbs;
ZI02. Zinātniski pētnieciskajā darbā strādājošo skaits;
ZI03. Izdevumi zinātniski pētnieciskajam darbam pa sektoriem un to finansējums.

Zinātne - ikgadējie dati