Jaunākā informācija datubāzēs (08.10.-12.10.2012.)

15.10.2012

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Septembris/2012

PC01. Patēriņa cenu indeksi (1990.gada decembris=100);

PC023. Patēriņa cenu indeksi grupās un apakšgrupās;

PC04. Patēriņa cenu pārmaiņas grupās un apakšgrupās;

PC05. Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās;

PC06. Nemainīgais nodokļu likmes  saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās.

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Septembris/2012

II01. Iztikas minimuma patēriņa grozs vienam iedzīvotājam pa mēnešiem, latos (pēc 1991.gadā izstrādātās metodoloģijas).

Iedzīvotāju ieņēmumi- mēnešu/ceturkšņu dati

2011

VAG11. Dzemdības un aborti;

VAG14. Darbā notikušie nelaimes gadījumi.

Veselības aprūpe un sports - ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Augusts/2012

Apgrozījuma indeksi un pārmaiņas nozarēs;

Jauno pasūtījumu indeksi un apjoma

pārmaiņas nozarēs.

RU25. Piena produktu ražošana.

Rūpniecība - mēnešu/ceturkšņu dati

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Augusts/2012

AT01. Eksports un imports pa preču nodaļām (tūkst. latu);

AT02. Eksports un imports pa valstu grupām (mlj. Ls).

Ārējā tirdzniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

Augusts/2012

Eksports un imports 2012. gadā pa valstīm (latos un kilogramos, KN 4 un KN 8 zīmēs).

Ārējā tirdzniecība - 4 zīmju līmenī,8 zīmju līmenī

 

ZINĀTNE UN TEHNOLOĢIJAS

2012. gada sākumā

Datoru un interneta lietošana mājsaimniecībās.

Informācijas tehnoloģijas - ikgadējie dati

2010; 2008-2010

ING01. Inovatīvo uzņēmumu skaits pēc darbības jomas;
ING02. Inovatīvo uzņēmumu apgrozījuma un strādājošo skaita īpatsvars sadalījumā pa darbības jomām;
ING03. Kopējie izdevumi inovācijām (milj. latu);

ING04. Inovatīvo uzņēmumu skaits un īpatsvars pēc inovāciju veida;

ING05. Inovāciju jomā aktīvo uzņēmumu skaits un īpatsvars.

Inovācijas - ikgadējie dati


Precizēti dati
 

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2009-2010

VAG14. Darbā notikušie nelaimes gadījumi.

Veselības aprūpe un sports - ikgadējie dati