Jaunākā informācija datubāzēs (08.09.-12.09.2014.)

15.09.2014

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Augusts/2014

Patēriņa cenu indeksi un pārmaiņas.

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

2.cet./2014

RC102. Būvniecības izmaksu indekss jauno dzīvojamo māju celtniecībai pa ceturkšņiem (2010=100).

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Jūlijs/2014

RU157.  Apgrozījuma indeksi nozarēs pa mēnešiem, (2010=100);

RU18. Apgrozījuma pārmaiņas nozarēs pa mēnešiem.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

2012

ASG01. Ārvalstu saistītu uzņēmumu rādītāji Latvijā kontrolējošo valstu dalījumā (NACE 2.red. sadaļas B–N, izņemot K, iekļaujot S95);

ASG02. Ārvalstu saistītu uzņēmumu rādītāji Latvijā darbības veidu un kontrolējošo valstu dalījumā (NACE 2.red. sadaļas B–N, izņemot K, iekļaujot S95);

ASG03. Latvijas saistītu uzņēmumu darbības ārvalstīs rādītāji valstu dalījumā (NACE 2.red. B-S sadaļa, izņemot O);

ASG04. Latvijas saistītu uzņēmumu darbības ārvalstīs rādītāji darbības veidu un valstu dalījumā (NACE 2.red., sadaļas B-S, izņemot O).

Ārvalstu saistītu uzņēmumu darbības rādītāji - ikgadējie dati

 

STATISTIKAS UZŅĒMUMU REĢISTRS

2011; 2012

Uzņēmumu demogrāfijas rādītāji.

Uzņēmumu demogrāfija -ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2013

TRG041. Pašvaldību ceļu un ielu finansēšanas līdzekļu izmantošana (euro).

Transports -ikgadējie dati

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Jūlijs/2014

AT01. Eksports un imports pa preču nodaļām;

AT02. Eksports un imports pa valstu grupām.

Ārējā tirdzniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

Jūlijs/2014

Eksports un imports 2014.gadā pa valstīm (latos un kilogramos, CN 4 un CN 8 zīmēs).

Ārējā tirdzniecība -4 zīmju līmenī, 8 zīmju līmenī


Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2010

SDG15. Sociālās aizsardzības izdevumi pēc ESSPROS klasifikācijas Latvijā (milj. euro).

Sociālā drošība - ikgadējie dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

2013

ENG22. Elektriskā jauda un saražotā elektroenerģija no atjaunojamiem energoresursiem.

Enerģētika -ikgadējie dati