Jaunākā informācija datubāzēs (08.08.–12.08.2016.)

15.08.2016

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Jūlijs/2016

PC01. Patēriņa cenu indeksi (1990.gada decembris=100);

PC023. Patēriņa cenu indeksi grupās un apakšgrupās;

PC04. Patēriņa cenu pārmaiņas grupās un apakšgrupās;

PC05. Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās;

PC06. Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās.

Patēriņa cenas - mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2.cet./2016

BU01. Būvniecības produkcija pa ceturkšņiem (NACE 2. red.);

BU02. Būvniecības produkcijas, ēku un inženierbūvju būvniecības indeksi (2010=100) pa ceturkšņiem (NACE 2. red.);

BU034. Būvorganizāciju saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoms pa būvniecības darbu veidiem un pārmaiņas pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu;

BU05. Dzīvojamo, nedzīvojamo ēku un inženierbūvju būvniecība un remonts pa ceturkšņiem, faktiskās cenas, tūkst. euro (NACE 2. red.);

BU06. Būvorganizāciju saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoma izmaiņas pa ēku veidiem pa ceturkšņiem, % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu, salīdzināmās cenas (NACE 2. red.);

BU07. Ārpus Latvijas republikas saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoms pa ceturkšņiem, faktiskās cenas; tūkst. euro (NACE 2. red.);

BU08. Ārvalstu būvnieku veiktais būvdarbu apjoms Latvijas republikā pa ceturkšņiem, faktiskās cenas, tūkst. euro (NACE 2. red.);

BU10. Izdotas būvatļaujas ēkām un inženierbūvēm pa ceturkšņiem (skaits);

BU11. Izdotas būvatļaujas ēkām un inženierbūvēm: paredzētās jaudas lielums pa ceturkšņiem.

Būvniecība - ceturkšņu dati

2.cet./2016

MA01. Uzbūvētās jaunās dzīvojamās ēkas pa ceturkšņiem (tūkst. m²);

MA02. Jaunuzbūvēto dzīvokļu skaits pa ceturkšņiem.

Mājokļi - ceturkšņu dati

 

PREČU ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Jūnijs/2016

AT021. Eksports un imports pa valstu grupām pa mēnešiem (mlj. euro).

Preču ārējā tirdzniecība pa valstīm, valstu grupām, un teritorijām - mēnešu/ceturkšņu dati

Jūnijs/2016

Eksports un imports pēc Kombinētās nomenklatūras.

Preču ārējā tirdzniecība pa valstīm pēc Kombinētās nomenklatūras - 2 zīmju līmenī, 4 zīmju līmenī, 8 zīmju līmenī

 

ZINĀTNE UN TEHNOLOĢIJAS

2014 (galīgie dati)

ITG23. IKT sektora uzņēmumu galvenie uzņēmējdarbības rādītāji

Informācijas tehnoloģijas: IKT sektora statistikaPrecizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

PREČU ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

2015–2016

AT02. Eksports un imports pa valstu grupām pa ceturkšņiem (mlj. euro);

AT021. Eksports un imports pa valstu grupām pa mēnešiem (mlj. euro);

AT05. Eksports un imports pa harmonizētās sistēmas sadaļām un valstīm pa ceturkšņiem (euro).

Preču ārējā tirdzniecība pa valstīm, valstu grupām, un teritorijām - mēnešu/ceturkšņu dati

2015–2016

AT03. Eksports un imports sadalījumā pa nacionālo kontu galvenajām sastāvdaļām atbilstoši ESA95 un pa BEC 4.red. Klasifikācijas kategorijām pa ceturkšņiem (tūkst. euro);

AT04. Eksporta un importa struktūra atbilstoši uzņēmumu saimnieciskās darbības veidam (NACE 2.red.) Pa ceturkšņiem (tūkst. euro).

Preču ārējā tirdzniecība atbilstoši NACE klasifikācijai; sadalījumā pa nacionālo kontu galvenajām sastāvdaļām un pa BEC klasifikācijas kategorijām  - ceturkšņu dati

2015–2016

Eksports un imports pēc Kombinētās nomenklatūras.

Preču ārējā tirdzniecība pa valstīm pēc Kombinētās nomenklatūras - 2 zīmju līmenī, 4 zīmju līmenī, 8 zīmju līmenī