Jaunākā informācija datubāzēs (08.08.-12.08.2011.)

15.08.2011

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Jūlijs/2011

Patēriņa cenu indeksi un pārmaiņas.
Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas;
Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas.

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Jūlijs/2011

Iztikas minimuma patēriņa grozs vienam iedzīvotājam.

Iedzīvotāju ieņēmumi- mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2.cet./2011

Būvniecības produkcija un produkcijas indeksi;
Būvorganizāciju saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoms un apjoma izmaiņas;
Dzīvojamo, nedzīvojamo ēku un inženierbūvju būvniecība un remonts;
Ārvalstu būvnieku veiktais būvdarbu apjoms Latvijas Republikā;
Būvorganizāciju saviem spēkiem veikto būvdarbu izpilde;
Izdotas būvatļaujas ēkām un inženierbūvēm: paredzētās jaudas lielums pa ceturkšņiem.

Būvniecība -ceturkšņu dati

Jūnijs/2011

Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide un apgrozījums nozarēs;
Apgrozījuma indeksi un pārmaiņas nozarēs;
Jauno pasūtījumu indeksi un apjoma pārmaiņas nozarēs.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Jūnijs/2011

Eksports un imports pa preču nodaļām;
Eksports un imports pa valstu grupām.

Ārējā tirdzniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

Jūnijs/2011

Eksports un imports 2011.gadā pa valstīm (latos un kilogramos, CN 4 zīmēs).

Ārējā tirdzniecība -detalizēta statistika


Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

2009

TI122. Galvenie uzņēmējdarbības rādītāji pakalpojumos pēc nodarbināto skaita (NACE 2. red.)

Tirdzniecība un pakalpojumi -ikgadējie dati