Jaunākā informācija datubāzēs (08.07.-12.07.2013.)

15.07.2013

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

Jūnijs/2013

GZ01. Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās;
GZ02. Gaisa kvalitāte.

Ģeogrāfiskās ziņas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Jūnijs/2013

Patēriņa cenu indeksi un pārmaiņas;

Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās;
Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās.

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

Jūnijs/2013

2.cet./2013

Latvijas Bankas noteiktie ārvalstu valūtu kursi.

Banku rādītāji -mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Maijs/2013

Apgrozījuma indeksi un pārmaiņas nozarēs.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

STATISTIKAS UZŅĒMUMU REĢISTRS

2010

 

 

 

 

2009

UDG01. Jaunizveidoti uzņēmumi pēc pamatdarbības veida statistiskajos reģionos;

UDG03. Ekonomiski aktīvie darba devēju uzņēmumi pēc pamatdarbības veida statistiskajos reģionos;

UDG04. Jaunizveidotie darba devēju uzņēmumi pēc pamatdarbības veida statistiskajos reģionos;

UDG02. Likvidētie uzņēmumi pēc pamatdarbības veida statistiskajos reģionos;

UDG05. Likvidētie darba devēju uzņēmumi pēc pamatdarbības veida statistiskajos reģionos.

Uzņēmumu demogrāfija -ikgadējie dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

2012

MSG07. Meža atjaunošanas un kopšanas izmaksas, Ls/ha (bez PVN);

MSG08. Mežizstrādes vidējās izmaksas, Ls/m³ (bez PVN).

Mežsaimniecība -ikgadējie dati


Izveidotas jaunas tabulas

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

 

Tautas skaitīšanas rezultāti- 2011.g.dati

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

TSG11-17. 15 gadu un vecāki Latvijas nodarbinātie iedzīvotāji pa statistiskajiem reģioniem, republikas pilsētām un novadiem pēc saimnieciskās darbības veida (nozares), izglītības līmeņa, dzimuma un pa vecuma grupām;

TSG11-18. 15 gadu un vecāki Latvijas nodarbinātie iedzīvotāji pa statistiskajiem reģioniem, republikas pilsētām un novadiem pēc profesijas/amata pamatdarbā, izglītības līmeņa, dzimuma un pa vecuma grupām.

TSG11-20. 15 gadu un vecāki Latvijas nodarbinātie iedzīvotāji pa statistiskajiem reģioniem, republikas pilsētām un novadiem pēc nodarbinātības statusa pamatdarbā, tautības, dzimuma un pa vecuma grupām;

TSG11-21. 15 gadu un vecāki Latvijas nodarbinātie iedzīvotāji pa statistiskajiem reģioniem, republikas pilsētām un novadiem pēc darbavietas atrašanās vietas un dzimuma;

TSG11-25. Pastāvīgie iedzīvotāji pa statistiskajiem reģioniem, republikas pilsētām un novadiem pēc dzīvesvietas gadu pirms tautas skaitīšanas (2010.gada 1.martā).

2011.gada tautas skaitīšanas galīgie rezultāti

 

Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

STATISTIKAS UZŅĒMUMU REĢISTRS

2011

SRG07. Ekonomiski aktīvo uzņēmumu vietējo vienību skaits pēc galvenā darbības veida.

Uzņēmumu skaits -ikgadējie dati