Jaunākā informācija datubāzēs (08.06.–12.06.2015.)

15.06.2015

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Maijs/2015

 

 

 

 

 

PC01. Patēriņa cenu indeksi (1990.gada decembris=100);

PC023. Patēriņa cenu indeksi grupās un apakšgrupās;

PC04. Patēriņa cenu pārmaiņas grupās un apakšgrupās;

PC05. Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās;

PC06. Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās.

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2014

 

2015 (gada sākumā)

Platība un iedzīvotāju blīvums;

Pastāvīgo iedzīvotāju skaits;

Iedzīvotāju skaita izmaiņas un tās ietekmējošie faktori;

Demogrāfiskās slodzes līmenis;

Vīriešu un sieviešu vecuma struktūra;

Pastāvīgo iedzīvotāju valstiskā piederība un tautība.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas -ikgadējie dati

2014

Dzimstības rādītāji.

Iedzīvotāji: dzimstība -ikgadējie dati

2014

Mirstības rādītāji.

Iedzīvotāji: mirstība -ikgadējie dati

2014

Noslēgtās un šķirtās laulības.

Iedzīvotāji: noslēgtās un šķirtās laulības -ikgadējie dati

2014

Migrācijas dati.

Iedzīvotāji: migrācija -ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Aprīlis/2015

RU157. Apgrozījuma indeksi nozarēs pa mēnešiem, (2010=100);

RU18. Apgrozījuma pārmaiņas nozarēs pa mēnešiem.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Aprīlis/2015

AT02. Eksports un imports pa valstu grupām.

Ārējā tirdzniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

Aprīlis/2015

Eksports un imports 2015.gadā pa valstīm.

Ārējā tirdzniecība -2 zīmju līmenī, 4 zīmju līmenī, 8 zīmju līmenī


Izveidotas jaunas tabulas

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2015 (gada sākumā)

 

2014-2015

 

2015 (gada sākumā)

ISG041. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits 21 attīstības centrā pēc dzimuma gada sākumā;

ISG042. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc dzimuma republikas pilsētās, novados, novadu pilsētās un pagastos gada sākumā un vidēji gadā.

ISG201. Pastāvīgo iedzīvotāju etniskais sastāvs 21 attīstības centrā gada sākumā.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas -ikgadējie dati