Jaunākā informācija datubāzēs (08.05.–13.05.2017.)

15.05.2017

Dati atjaunoti


Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Aprīlis/2017

Patēriņa cenu indeksi un pārmaiņas;

Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās;
Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās.

Patēriņa cenas-mēnešu/ceturkšņu dati

 

 

SOCIĀLIE PROCESI

2016

VAG08. Alkohola lietošanas nevēlamās sekas sabiedrībā.

Veselības aprūpe un sports-ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI, UZŅĒMĒJDARBĪBAS RĀDĪTĀJI

1.cet./2017

BU01. Būvniecības produkcijas indeksi un pārmaiņas;

BU02. Būvniecības produkcijas pārmaiņas pa būvju veidiem;

BU03. Dzīvojamo, nedzīvojamo ēku un inženierbūvju būvniecība un remonts pa būvju veidiem, faktiskajās cenas, tūkst. euro;

BU04. Uzņēmumu saviem spēkiem un apakšuzņēmēju veiktie būvdarbi, faktiskajās cenās, tūkst. euro;

BU05. Izdoto būvatļauju skaits un paredzamā platība pa ēku veidiem statistiskajos reģionos un republikas pilsētās;

BU06. Ekspluatācijā pieņemto jauno dzīvokļu skaits un platība statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados.

Būvniecība-ceturkšņu dati

Marts/2017

1.cet./2017

RU01. Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi un pārmaiņas nozarēs un ražošanas pamatgrupējumos pa mēnešiem;

RU02. Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi un pārmaiņas nozarēs un ražošanas pamatgrupējumos pa ceturkšņiem;

RU03. Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi nozarēs (no gada sākuma), kalendāri izlīdzināti dati;

RU04. Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide un apgrozījums nozarēs pa ceturkšņiem (tūkst. euro; %);

RU05. Apgrozījuma indeksi un pārmaiņas nozarēs pa mēnešiem;

RU06. Apgrozījuma indeksi un pārmaiņas nozarēs pa ceturkšņiem.

Rūpniecība-mēnešu/ceturkšņu dati

 

STATISTIKAS UZŅĒMUMU REĢISTRS

2015 (galīgie dati)

SRG0111. Ekonomiski aktīvi uzņēmumi statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados;

SRG0201. Ekonomiski aktīvi uzņēmumi sadalījumā pa galvenajiem darbības veidiem (NACE 2.red.);

SRG0431. Tirgus sektora ekonomiski aktīvi uzņēmumi statistiskajos reģionos, pilsētās un novados sadalījumā pa uzņēmumu lieluma grupām pēc nodarbināto skaita un galvenajiem darbības veidiem (NACE 2. red.);

SRG0511. Tirgus sektora ekonomiski aktīvi uzņēmumi statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados uz 1000 iedzīvotājiem.

Uzņēmumu skaits-ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2016

Reģistrēto transportlīdzekļu un automobiļu skaits;

Kravu pārvadājumi, pasažieru pārvadājumi;

Ceļu satiksmes negadījumi.

Transports-ikgadējie dati

 

PREČU ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Marts/2017

1.cet./2017

AT02. Eksports un imports pa valstu grupām pa ceturkšņiem (mlj. euro);

AT021. Eksports un imports pa valstu grupām pa mēnešiem (mlj. euro);

AT051. Eksports un imports pa kombinētās nomenklatūras sadaļām un valstīm, valstu grupām un teritorijām pa mēnešiem (euro).

Preču ārējā tirdzniecība pa valstīm, valstu grupām, un teritorijām-mēnešu/ceturkšņu dati

Marts/2017

1.cet./2017

AT03. Eksports un imports sadalījumā pa nacionālo kontu galvenajām sastāvdaļām atbilstoši ESA95 un pa BEC 4.red. klasifikācijas kategorijām pa ceturkšņiem (tūkst. euro);

AT04. Eksporta un importa struktūra atbilstoši uzņēmumu darbības veidam (NACE 2.red.) pa ceturkšņiem (tūkst. euro);

AT06. Svarīgākās preces Latvijas eksportā;

AT07. Svarīgākās preces Latvijas importā.

Preču ārējā tirdzniecība atbilstoši NACE klasifikācijai; sadalījumā pa nacionālo kontu galvenajām sastāvdaļām un pa BEC klasifikācijas kategorijām-ceturkšņu dati

Marts/2017

Eksports un imports pēc Kombinētās nomenklatūras.

Preču ārējā tirdzniecība pa valstīm pēc Kombinētās nomenklatūras-2 zīmju līmenī, 4 zīmju līmenī, 8 zīmju līmenī

 

Izveidotas jaunas tabulas

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

1991-2017

PC011. Patēriņa cenu indeksi (1990.gads=100).

Patēriņa cenas-mēnešu/ceturkšņu dati

2012-2016

VF04. Vispārējās valdības kopējais bruto parāds sadalījumā pa finanšu instrumentu, investoru un valūtas veidiem pa ceturkšņiem perioda beigās (milj. euro).

Valdības finanses-ceturkšņu datiPrecizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

STATISTIKAS UZŅĒMUMU REĢISTRS

2013-2014

SRG0511. Tirgus sektora ekonomiski aktīvi uzņēmumi statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados uz 1000 iedzīvotājiem.

Uzņēmumu skaits-ikgadējie dati

 

PREČU ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

2016

AT02. Eksports un imports pa valstu grupām pa ceturkšņiem (mlj. euro);

AT021. Eksports un imports pa valstu grupām pa mēnešiem (mlj. euro);

AT05. Eksports un imports pa harmonizētās sistēmas sadaļām un valstīm pa ceturkšņiem (euro);

AT051. Eksports un imports pa kombinētās nomenklatūras sadaļām un valstīm, valstu grupām un teritorijām pa mēnešiem (euro).

Preču ārējā tirdzniecība pa valstīm, valstu grupām, un teritorijām-mēnešu/ceturkšņu dati

2016

AT03. Eksports un imports sadalījumā pa nacionālo kontu galvenajām sastāvdaļām atbilstoši ESA95 un pa BEC 4.red. klasifikācijas kategorijām pa ceturkšņiem (tūkst. euro);

AT04. Eksporta un importa struktūra atbilstoši uzņēmumu saimnieciskās darbības veidam (NACE 2.red.) pa ceturkšņiem (tūkst. euro);

AT06. Svarīgākās preces Latvijas eksportā;

AT07. Svarīgākās preces Latvijas importā.

Preču ārējā tirdzniecība atbilstoši NACE klasifikācijai; sadalījumā pa nacionālo kontu galvenajām sastāvdaļām un pa BEC klasifikācijas kategorijām-ceturkšņu dati

2016

Eksports un imports pēc Kombinētās nomenklatūras.

Preču ārējā tirdzniecība pa valstīm pēc Kombinētās nomenklatūras-2 zīmju līmenī, 4 zīmju līmenī, 8 zīmju līmenī