Jaunākā informācija datubāzēs (08.04.-12.04.2013.)

15.04.2013

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Marts/2013

Patēriņa cenu indeksi un pārmaiņas;
Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās;
Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās.

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Marts/2013

1.cet./2013

II01. Iztikas minimuma patēriņa grozs vienam iedzīvotājam pa mēnešiem, latos;

II02. Iztikas minimuma patēriņa grozs vienam iedzīvotājam pa ceturkšņiem, latos.

Iedzīvotāju ieņēmumi- mēnešu/ceturkšņu dati

2012

SKG12. Advokātu un notāru skaits gada beigās.

Likumpārkāpumi un tiesu sistēma -ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Februāris/2013

RU157. Apgrozījuma indeksi nozarēs pa mēnešiem, (2005=100);

RU18. Apgrozījuma pārmaiņas nozarēs pa mēnešiem.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2012

Kravu pārvadājumi;

Pasažieru pārvadājumi.

Transports - ikgadējie dati

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Februāris/2013

AT01. Eksports un imports pa preču nodaļām (tūkst. latu);
AT02. Eksports un imports pa valstu grupām (mlj. Ls).

Ārējā tirdzniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

Februāris/2013

Eksports un imports 2013.gadā pa valstīm.

Ārējā tirdzniecība -4 zīmju līmenī,8 zīmju līmenī


Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

ZINĀTNE UN TEHNOLOĢIJAS

2012

ITG04. Iedzīvotāji, kuri lieto datoru / internetu gada sākumā (% no iedzīvotāju kopskaita attiecīgajā grupā).

Informācijas tehnoloģijas - ikgadējie dati