Jaunākā informācija datubāzēs (08.03.-12.03.2010.)

15.03.2010
Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

2009

GZ07. Mēneša vidējā gaisa temperatūra Latvijā;
GZ08. Gaisa kvalitāte.

Ģeogrāfiskās ziņas - ikgadējie dati

EKONOMIKA UN FINANSES

Feb/2010

Patēriņa cenu indeksi;
Patēriņa cenu pārmaiņas;
Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas;
Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas.

Cenas- mēnešu/ceturkšņu dati

4.cet/2009

Iekšzemes kopprodukts un iekšzemes kopprodukta indeksi no ražošanas aspekta;
Kopējās pievienotās vērtības sadalījums pa darbības veidiem;
Iekšzemes kopprodukta izlietojums;
Iekšzemes kopprodukts no ienākumu puses;
Iekšzemes kopprodukta un nacionālā kopienākuma saistība.

Iekšzemes kopprodukts - mēnešu/ceturkšņu dati

2009

IK03. Iekšzemes kopprodukta indeksi (2000.g. salīdzināmajās cenās);
IK04. Iekšzemes kopprodukts pa darbības veidiem (tūkst. latu);
IK05. Kopējās pievienotās vērtības sadalījums pa darbības veidiem;
IK07. Iekšzemes kopprodukta indeksi pa darbības veidiem (2000.gada salīdzināmajās cenās; procentos pret iepriekšējo periodu);
IK08. Iekšzemes kopprodukta izlietojums (tūkst. latu);
IK09. Iekšzemes kopprodukta ienākumu aspekts (faktiskajās cenās; tūkst. latu);
IK10. Iekšzemes kopprodukta un nacionālā kopienākuma saistība (faktiskajās cenās; tūkst. latu).

Iekšzemes kopprodukts - ikgadējie dati

4.cet/2009

Nefinanšu investīcijas.

Investīcijas- mēnešu/ceturkšņu dati

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Feb/2010

II01. Iztikas minimuma patēriņa grozs vienam iedzīvotājam pa mēnešiem (latos).

Iedzīvotāju ieņēmumi - mēnešu/ceturkšņu dati

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Jan/2010

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi nozarēs;
Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas nozarēs;
Apgrozījuma indeksi nozarēs;
Apgrozījuma pārmaiņas nozarēs;
Jauno pasūtījumu indeksi nozarēs;
Jauno pasūtījumu apjoma pārmaiņas nozarēs.

Rūpniecība- mēnešu/ceturkšņu dati

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Jan/2010

AT01. Eksports un imports pa preču nodaļām (tūkst. latu);
AT02. Eksports un imports pa valstu grupām (mlj. Ls).

Ārējā tirdzniecība- mēnešu/ceturkšņu dati

Jan/2010

Eksports un imports 2010.gadā pa valstīm (latos, CN 4 zīmēs)

Ārējā tirdzniecība - detalizēta statistika

Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

GZ01. Latvijas Republikas ģeogrāfiskais stāvoklis.

Ģeogrāfiskās ziņas - ikgadējie dati