Jaunākā informācija datubāzēs (08.02.-12.02.2010.)

15.02.2010
Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

EKONOMIKA UN FINANSES

Jan/2010

Patēriņa cenu indeksi;
Patēriņa cenu pārmaiņas grupās un apakšgrupās.

Cenas- mēnešu/ceturkšņu dati

2009

CE04. Patēriņa cenu indeksu svari grupās un apakšgrupās.

Cenas- ikgadējie dati

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2009

SK17. Ugunsgrēku skaits un to sekas.

Sabiedriskā kārtība un tiesu sistēma - ikgadējie dati

4.cet/2009

MA01. Uzbūvētās dzīvojamās ēkas, tūkst.m²;
MA02. Uzbūvēto dzīvokļu skaits.

Mājokļi- mēnešu/ceturkšņu dati

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2009

TI05. Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi pa pamatdarbības veidiem;
TI06. Automobiļu un motociklu tirdzniecības kopējā apgrozījuma indeksi pa uzņēmumu pamatdarbības veidiem.

Tirdzniecībaun pakalpojumi - ikgadējie dati

4.cet/2009

BU10. Izdotas būvatļaujas ēkām un inženierbūvēm;
BU11. Izdotas būvatļaujas ēkām un inženierbūvēm: paredzētās jaudas lielums pa ceturkšņiem.

Būvniecība- mēnešu/ceturkšņu dati

Dec/2009

Apgrozījuma indeksi nozarēs;
Apgrozījuma pārmaiņas nozarēs;
Jauno pasūtījumu indeksi nozarēs;
Jauno pasūtījumu apjoma pārmaiņas nozarēs.

Rūpniecība- mēnešu/ceturkšņu dati

2009

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi.

Rūpniecība- ikgadējie dati

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Dec/2009

Eksports un imports pa preču nodaļām;
Eksports un imports pa valstu grupām.

Ārējā tirdzniecība- mēnešu/ceturkšņu dati

Dec/2009

Eksports un imports 2009.gadā pa valstīm (latos, CN 4 zīmēs).

Ārējā tirdzniecība - detalizēta statistika

Jauni dati

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

EKONOMIKA UN FINANSES

2006-2009

CE07. Ražotāju cenu indeksi rūpniecības nozarēs (2005=100);
CE08. Ražotāju cenu pārmaiņas rūpniecības nozarēs, procentos pret iepriekšējo gadu.

Cenas- ikgadējie dati