Jaunākā informācija datubāzēs (08. – 12.12.2008.)

15.12.2008

Datubāzē sadaļā Cenas papildināti š. g. novembra dati par patēriņa cenu indeksiem.
Metodoloģija

Datubāzes sadaļa Tirdzniecība un pakalpojumi papildināta ar jauniem datiem par mazumtirdzniecības uzņēmumu neto spgrozījuma sadalījumu pa preču grupām 2007. gadā.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Ārējā tirdzniecība papildināti š. g. oktobra dati par eksportu un importu.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Iekšzemes kopprodukts papildināti š. g. 3. ceturkšņa dati.
Metodoloģija

Datubāzē Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks papildināti š. g. 3. ceturkšņa dati par brīvajām un aizņemtajām darbvietām.
Metodoloģija

Datubāzes sadaļā Iedzīvotāju ieņēmumi papildināti š. g. 3. ceturkšņa dati par iztikas minimuma patēriņa grozu vienam iedzīvotājam.
Metodoloģija

Datubāzes sadaļā Darbaspēka izmaksas papildināti š. g. 3. ceturkšņa dati.
Metodoloģija

Datubāzes sadaļā Rūpniecība papildināti š. g. oktobra dati:
16 - 17. Rūpniecības produkcijas izlaide un apgrozījums nozarēs;
16 – 18.1. Rūpniecības produkcijas izlaide un apgrozījums reģionos, pilsētās un rajonos 2007. –  2008. gadā pa ceturkšņiem;
16 – 18.2. Rūpniecības produkcijas izlaide un apgrozījums pilsētās un rajonos 2004. – 2006. gadā pa ceturkšņiem;
16 – 19. Jauno pasūtījumu apjoma pārmaiņas nozarēs pa mēnešiem;
16 – 20. jauno pasūtījumu indeksi nozarēs pa mēnešiem;
16 – 21. Jauno pasūtījumu apjomapārmaiņas ražošanas pamatgrupējumos pa mēnešiem;
16 – 22. Apgrozījuma indeksi nozarēs pa mēnešiem, sezonāli izlīdzināti dati;
16 – 23. Apgrozījuma indeksi nozarēs pa mēnešiem, neizlīdzināti dati;
16 – 24. Apgrozījuma pārmaiņas nozarēs pa mēnešiem.
Metodoloģija