Jaunākā informācija datubāzēs (08.-12.09.2008.)

15.09.2008

Datubāzes sadaļā „Cenas” tabulas par patēriņa cenu indeksiem un pārmaiņām, kā arī saskaņoto patēriņa cenu indeksu papildinātas ar datiem par augustu.

Sadaļā „Iekšzemes kopprodukts – mēneša/ceturkšņa dati” tabulas papildinātas ar datiem par otro ceturksni, kā arī precizēti gada dati tabulā „Iekšzemes kopprodukta un nacionālā kopprodukta saistība”.

Ar otrā ceturkšņa datiem papildinātas sadaļas „Transports” tabulas:
18-3. Kravu pārvadājumi dzelzceļa transportā;
18-4. Kravu pārvadājumi ar autotransportu;
18-7. Pasažieru pārvadājumi;
18-8. Pasažieru apgrozība galvenajos transporta veidos;
18-11. Ceļu satiksmes negadījumi.

Datubāzes sadaļā "Ārējā tirdzniecība" informācija papildināta ar jūlija datiem.

Datubāzes sadaļā „Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks” tabulas par aizņemtajām un brīvajām darba vietām papildinātas ar datiem par 2. ceturksni.

Ar augusta datiem papildināta tabula par iztikas minimuma patēriņa grozu.

Ar datiem par 2. ceturksni papildināti dati tēmā „Darbaspēka izmaksas”.