Jaunākā informācija datubāzēs (08.-12.06.2009.)

15.06.2009

Datubāzē sadaļā "Cenasar 2009.gada maija datiem papildinātas tabulas par patēriņa cenu indeksiem un patēriņu cenu pārmaiņām, kā arī par saskaņoto patēriņa cenu indeksu (no 7-1. līdz 7-6. tabulai).
Ar 2009.gada aprīļa datiem papildinātas tabulas par būvniecības izmaksu pārmaiņām šādās tabulās: 7-14.; 7-15. un 7-16.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Darba samaksa dati sniegti NACE 2. redakcijā šādās tabulās:
6-5. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa pa darbības veidiem
6-6. Vīriešu un sieviešu darba samaksa pa darbības veidiem
6-14. Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa pa darbības veidiem Latvijas reģionos.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Rūpniecība ar šī gada aprīļa datiem papildinātas tabulas par apgrozījuma pārmaiņām un indeksiem, kā arī jauno pasūtījumu indeksiem (tabulas no 16-15. līdz 16-22.).

Datubāzē sadaļā Ārējā tirdzniecība ar 2009.gada aprīļa datiem papildināta 21-1. un 21-2. tabula par eksportu un importu.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļāIekšzemes kopprodukts ar 2009.gada 1.ceturkšņa datiem papildinātas tabulas no 2-1. līdz 2-9.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Lauksaimniecība ar 2008.gada datiem papildinātas tabulas par lauksaimniecības kultūru sējumu platību, kopražu un vidējo ražību reģionos un rajonos (15-6), kā arī lauksaimniecības produktu pārdošana pieņemšanas, pārstrādes uzņēmumiem (15-11).
Metodoloģija

Datubāzē sadaļāIedzīvotāju ieņēmumiar 2009.gada maija datiem papildināta tabula „6-14. Iztikas minimuma patēriņa grozs vienam iedzīvotājam pa mēnešiem”.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļāDabas resursi ar 2008.gada datiem papildinātas tabulas par svarīgāko derīgo izrakteņu ieguvi un krājumiem (14-6. un 14-7. tabula).
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks ar 2009.gada 1.ceturkšņa datiem papildinātas tabulas no 1. līdz 6. (NACE 2.red.).
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Zvejniecība ar 2008.gada datiem papildinātas tabulas par zivju nozveju un pārējo jūras produktu ieguvi (15-31. un 15-32. tabula).
Metodoloģija

Datubāzē sadaļāKultūra ar 2008.gada datiem papildinātas visas tabulas (izņemot 10-3.tabulu).
Metodoloģija

DATI PRECIZĒTI

 

Datubāzē sadaļāStatistikas uzņēmumu reģistrs precizēti dati par 2007.gadu tabulā „23-2. Tirgus sektora ekonomiski aktīvās statistikas vienības sadalījumā pa galvenajiem darbības veidiem”.
Metodoloģija