Jaunākā informācija datubāzēs (07.12-11.12.2009.)

14.12.2009
Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

EKONOMIKA UN FINANSES

Nov/2009

Patēriņa cenu indeksi;
Patēriņa cenu pārmaiņas;
Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas;
Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas.

Cenas- mēnešu/ceturkšņu dati

Nov/2009

3-10. Latvijas Bankas noteiktie ārvalstu valūtu kursi pa mēnešiem (latos).

Banku rādītāji - mēnešu/ceturkšņu dati

3.cet/2009

Iekšzemes kopprodukts un iekšzemes kopprodukta indeksi no ražošanas aspekta;
Kopējās pievienotās vērtības sadalījums pa darbības veidiem;
Iekšzemes kopprodukta izlietojums;
Iekšzemes kopprodukts no ienākumu puses;
iekšzemes kopprodukta un nacionālā kopienākuma saistība.

Iekšzemes kopprodukts - mēnešu/ceturkšņu dati

3.cet/2009

IV0141. Nefinanšu investīcijas (faktiskajās cenās, milj. Ls);
IV0143. Nefinanšu investīcijas pa darbības veidiem (faktiskajās cenās, tūkst. Ls)

Investīcijas- mēnešu/ceturkšņu dati

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

3.cet/2009

Nodarbinātības, ekonomiskās aktivitātes un darba meklētāju īpatsvars;
Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji pēc dzimuma un izglītības līmeņa;
Nodarbinātie iedzīvotāji pēc: dzimuma, vecuma grupām, darbības veida, nodarbinātības statusa, nostrādāto stundu skaita;
Blakus darbā nodarbinātie pēc dzimuma, nodarbinātības statusa, nostrādāto stundu skaita;
Darba meklētāji pēc dzimuma, vecuma grupām, darba pārtraukšanas iemesliem, darba meklēšanas ilguma;
Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji pēc dzimuma, vecuma grupām, statusa, darba nemeklēšanas iemesliem, izglītības līmeņa.

Nodarbinātība un bezdarbs - ikgadējie dati

3.cet/2009

Aizņemtās darbvietas pa darbības veidiem;
Brīvās darbvietas pa: darbības veidiem; reģioniem; profesiju pamatgrupām;
Vidējais darbinieku skaits pilna darba laika vienībās;
Apmaksātās un nostrādātās stundas.

Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks - mēnešu/ceturkšņu dati

Nov/2009

6-14. Iztikas minimuma patēriņa grozs vienam iedzīvotājam pa mēnešiem (latos).

Iedzīvotāju ieņēmumi - mēnešu/ceturkšņu dati

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Okt/2009

Apgrozījuma indeksi nozarēs;
Apgrozījuma pārmaiņas nozarēs;
Jauno pasūtījumu indeksi nozarēs;
Jauno pasūtījumu apjoma pārmaiņas.

Rūpniecība- mēnešu/ceturkšņu dati

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Okt/2009

Eksports un imports pa preču nodaļām;
Eksports un imports pa valstu grupām.

Ārējā tirdzniecība- mēnešu/ceturkšņu dati

Okt/2009

Eksports un imports 2009.gadā pa valstīm (latos, CN 4 zīmēs).

Ārējā tirdzniecība - detalizēta statistika

Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

EKONOMIKA UN FINANSES

2008

2-9. Iekšzemes kopprodukta ienākumu aspekts.

Iekšzemes kopprodukts - ikgadējie dati

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2008

10. Relatīvā mediānas nabadzības riska plaisa pēc vecuma un dzimuma

Monetārās nabadzības un ienākumu nevienlīdzības indikatori - ikgadējie dati

Augkopība- mēnešu/ceturkšņu dati

1990-2008

LA05. Augkopības produktu ražošana uz vienu iedzīvotāju

Augkopība- ikgadējie dati

Jauni dati

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

EKONOMIKA UN FINANSES

2008

17-1. Nefinanšu investīcijas pa darbības veidiem NACE 2.red. (faktiskajās cenās, milj. latu).

Investīcijas- ikgadējie dati