Jaunākā informācija datubāzēs (07.11.-13.11.2011.)

14.11.2011

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

Okt./2011

Patēriņa cenu indeksi un pārmaiņas grupās un apakšgrupās;
Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās;
Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās.

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Okt./2011

II01. Iztikas minimuma patēriņa grozs vienam iedzīvotājam pa mēnešiem.

Iedzīvotāju ieņēmumi- mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Sep./2011

Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide un apgrozījums nozarēs;

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Sep./2011

AT01. Eksports un imports pa preču nodaļām;
AT02. Eksports un imports pa valstu grupām.

Ārējā tirdzniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

Sep./2011

Eksports un imports 2011. gadā pa valstīm (latos, CN 4 zīmēs);

Eksports 2011.gadā pa valstīm (latos, kg un papildmērvienībās; KN 8 zīmēs);

Imports 2011.gadā pa valstīm (latos, kg un papildmērvienībās; KN 8 zīmēs).

Ārējā tirdzniecība -detalizēta statistika

 

ZINĀTNE UN TEHNOLOĢIJAS

2010 (provizoriski dati)

ITG23. IKT sektora uzņēmumu skaits;

ITG24. Nodarbināto skaits IKT sektora uzņēmumos;

ITG25. IKT sektora uzņēmumu apgrozījums, personāla izmaksas un pievienotā vērtība;

ITG26. Saražotās IKT produkcijas realizācija.

Informācijas tehnoloģijas - ikgadējie dati