Jaunākā informācija datubāzēs (07.11.–11.11.2016.)

14.11.2016

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Oktobris/2015

Patēriņa cenu indeksi;

Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās;
Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās.

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2015

TIG11. Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecības, mazumtirdzniecības un remonta uzņēmumu neto apgrozījuma sadalījums pa preču grupām (NACE 2.red.) (faktiskajās cenās, tūkst. euro).

Tirdzniecība un pakalpojumi -ikgadējie dati

3.cet./2016

BU01. Būvniecības produkcija pa ceturkšņiem (NACE 2. red.);

BU02. Būvniecības produkcijas, ēku un inženierbūvju būvniecības indeksi (2010=100) pa ceturkšņiem (NACE 2. red.);

BU034. Būvorganizāciju saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoms pa būvniecības darbu veidiem un pārmaiņas pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu;

BU05. Dzīvojamo, nedzīvojamo ēku un inženierbūvju būvniecība un remonts pa ceturkšņiem, faktiskās cenas, tūkst. euro (NACE 2. red.);

BU06. Būvorganizāciju saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoma izmaiņas pa ēku veidiem pa ceturkšņiem, % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu, salīdzināmās cenas (NACE 2. red.);

BU07. Ārpus Latvijas Republikas saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoms pa ceturkšņiem, faktiskās cenas; tūkst. euro (NACE 2. red.);

BU08. Ārvalstu būvnieku veiktais būvdarbu apjoms Latvijas Republikā pa ceturkšņiem, faktiskās cenas, tūkst. euro (NACE 2. red.);

BU10. Izdotas būvatļaujas ēkām un inženierbūvēm pa ceturkšņiem (skaits)BU11. Izdotas būvatļaujas ēkām un inženierbūvēm: paredzētās jaudas lielums pa ceturkšņiem.

Būvniecība -ceturkšņu dati

3.cet./2016

MA01. Uzbūvētās jaunās dzīvojamās ēkas pa ceturkšņiem (tūkst. m²);

MA02. Jaunuzbūvēto dzīvokļu skaits pa ceturkšņiem.

Mājokļi -ceturkšņu dati

 

PREČU ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Septembris/2016

3.cet./2016

AT02. Eksports un imports pa valstu grupām pa ceturkšņiem (mlj. euro);

AT021. Eksports un imports pa valstu grupām pa mēnešiem (mlj. euro);

AT05. Eksports un imports pa kombinētās nomenklatūras sadaļām un valstīm pa ceturkšņiem (euro).

Preču ārējā tirdzniecība pa valstīm, valstu grupām, un teritorijām -mēnešu/ceturkšņu dati

3.cet./2016

AT03. Eksports un imports sadalījumā pa nacionālo kontu galvenajām sastāvdaļām atbilstoši ESA95 un pa BEC 4.red. klasifikācijas kategorijām pa ceturkšņiem (tūkst. euro);

AT04. Eksporta un importa struktūra atbilstoši uzņēmumu darbības veidam (NACE 2.red.) pa ceturkšņiem (tūkst. euro).

Preču ārējā tirdzniecība atbilstoši NACE klasifikācijai; sadalījumā pa nacionālo kontu galvenajām sastāvdaļām un pa BEC klasifikācijas kategorijām  -ceturkšņu dati

Septembris/2016

Eksports un imports pa valstīm.

Preču ārējā tirdzniecība pa valstīm pēc Kombinētās nomenklatūras-2 zīmju līmenī, 4 zīmju līmenī, 8 zīmju līmenī

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

2014

VIG07. Gaisa emisiju konti (NACE 2.red.)

Vides aizsardzība - ikgadējie dati


Izveidotas jaunas tabulas

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

ZINĀTNE UN TEHNOLOĢIJAS

2016

ITMG261. Personiskās informācijas pārvaldīšana internetā (pēdējo 12 mēnešu laikā);

ITMG262. Personiskās informācijas sniegšana internetā (pēdējo 12 mēnešu laikā)

Informācijas tehnoloģijas: IKT drošība

2014-2015

ITUG151. IKT funkciju nodrošinājums uzņēmumos (% no uzņēmumu kopskaita attiecīgajā grupā)

Informācijas tehnoloģijas: IKT speciālisti un e-prasmes

2015

2014-2015

ITUG251. Uzņēmumu izsniegto/nosūtīto rēķinu formas citiem uzņēmumiem vai valsts vai pašvaldību iestādēm;

ITUG252. Uzņēmumi, kuri izsniedza/nosūtīja elektroniskā vai papīra formā rēķinus (% no uzņēmumu kopskaita attiecīgajā grupā).

Informācijas tehnoloģijas: E-komercija


Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Aprīlis/2016 (neizlīdzināti dati)

RU045. Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi nozarēs pa mēnešiem, (2010=100).

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

PREČU ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

2.cet./2016

Jūnijs/2016

2.cet./2016

AT02. Eksports un imports pa valstu grupām pa ceturkšņiem (mlj. euro);

AT021. Eksports un imports pa valstu grupām pa mēnešiem (mlj. euro);

AT05. Eksports un imports pa kombinētās nomenklatūras sadaļām un valstīm pa ceturkšņiem (euro).

Preču ārējā tirdzniecība pa valstīm, valstu grupām, un teritorijām -mēnešu/ceturkšņu dati

2.cet./2016

1.-2.cet./2016

AT03. Eksports un imports sadalījumā pa nacionālo kontu galvenajām sastāvdaļām atbilstoši ESA95 un pa BEC 4.red. klasifikācijas kategorijām pa ceturkšņiem (tūkst. euro);

AT04. Eksporta un importa struktūra atbilstoši uzņēmumu darbības veidam (NACE 2.red.) pa ceturkšņiem (tūkst. euro).

Preču ārējā tirdzniecība atbilstoši NACE klasifikācijai; sadalījumā pa nacionālo kontu galvenajām sastāvdaļām un pa BEC klasifikācijas kategorijām  -ceturkšņu dati