Jaunākā informācija datubāzēs (07.10.-11.10.2013.)

14.10.2013

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Septembris/2013

PC01. Patēriņa cenu indeksi (1990.gada decembris=100);

PC023. Patēriņa cenu indeksi grupās un apakšgrupās;

PC04. Patēriņa cenu pārmaiņas grupās un apakšgrupās;

PC05. Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās;

PC06. Nemainīgais nodokļu likmes  saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās.

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Septembris/2013

3.cet./2013

II01. Iztikas minimuma patēriņa grozs vienam iedzīvotājam pa mēnešiem, latos;

II01_E. Iztikas minimuma patēriņa grozs vienam iedzīvotājam pa mēnešiem, euro;

II02. Iztikas minimuma patēriņa grozs vienam iedzīvotājam pa ceturkšņiem, latos;

II02_E. Iztikas minimuma patēriņa grozs vienam iedzīvotājam pa ceturkšņiem, euro.

Iedzīvotāju ieņēmumi- mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Augusts/2013

RU157. Apgrozījuma indeksi nozarēs pa mēnešiem, (2010=100);

RU18. Apgrozījuma pārmaiņas nozarēs pa mēnešiem.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Augusts/2013

AT01. Eksports un imports pa preču nodaļām (tūkst. latu);

AT02. Eksports un imports pa valstu grupām (mlj. Ls).

Ārējā tirdzniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

Augusts/2013

Eksports un imports 2013. gadā pa valstīm (latos un kilogramos, KN 4 un KN 8 zīmēs).

Ārējā tirdzniecība -4 zīmju līmenī,8 zīmju līmenī


Izveidotas jaunas tabulas

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2012

IMG081. Paredzamais mūža ilgums 40 līdz 90 gadus veciem iedzīvotājiem.

Iedzīvotāji: mirstība -ikgadējie dati


Precizēti dati
 

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

1.-2.cet./2013

VF01. Vispārējās valdības sektora ieņēmumi;
VF02. Vispārējās valdības sektora izdevumi;
VF03. Vispārējās valdības parāds sadalījumā pa sektoriem.

Valdības finanses -mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2005-2012

Mājsaimniecību īpatsvars, kuras naudas trūkuma dēļ nevarēja atļauties segt atsevišķas izmaksas;

Ekonomiskā spriedze mājsaimniecībās;

Mājsaimniecību īpatsvars, kuras norādīja uz neapmierinošiem mājokļa apstākļiem;

Mājsaimniecību īpatsvars, kuras naudas trūkuma dēļ bija spiestas atteikties no ilglietošanas preču izmantošanas.

Materiālā nenodrošinātība: Mājsaimniecību līmenis

2005-2012

Iedzīvotāju īpatsvars, kuri naudas trūkuma dēļ nevarēja atļauties segt atsevišķas izmaksas;

Ekonomiskā spriedze;

Iedzīvotāju īpatsvars, kuri norādīja uz neapmierinošiem mājokļa apstākļiem;

Iedzīvotāju īpatsvars, kuri naudas trūkuma dēļ bija spiesti atteikties no ilglietošanas preču izmantošanas;

Materiālās nenodrošinātības indekss.

Materiālā nenodrošinātība: Personu līmenis