Jaunākā informācija datubāzēs (07.09.–11.09.2015.)

14.09.2015

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

2015

2014/2015

DRG03. Medījamo dzīvnieku skaits (uz 1.aprīli, tūkst.);

DRG04. Medību sezonā nomedītie dzīvnieki.

Dabas resursi - ikgadējie dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Augusts/2015

Patēriņa cenu indeksi un pārmaiņas.

Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās;

Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās.

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

2.cet./2015

RC102. Būvniecības izmaksu indekss jauno dzīvojamo māju celtniecībai pa ceturkšņiem (2010=100).

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Jūlijs/2015

RU157.  Apgrozījuma indeksi nozarēs pa mēnešiem, (2010=100);

RU18. Apgrozījuma pārmaiņas nozarēs pa mēnešiem.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

2013

ASG01. Ārvalstu kontrolēto uzņēmumu rādītāji Latvijā kontrolējošo valstu dalījumā;

ASG02. Ārvalstu kontrolēto uzņēmumu rādītāji Latvijā darbības veidu un kontrolējošo valstu dalījumā;

ASG03. Latvijas kontrolēto uzņēmumu darbības ārvalstīs rādītāji valstu dalījumā;

ASG04. Latvijas kontrolēto uzņēmumu darbības ārvalstīs rādītāji darbības veidu un valstu dalījumā.

Ārvalstu kontrolēto uzņēmumu darbības rādītāji - ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2014

TRG041. Pašvaldību ceļu un ielu finansēšanas līdzekļu izmantošana (euro).

Transports -ikgadējie dati

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Jūlijs/2015

AT01. Eksports un imports pa preču nodaļām;

AT02. Eksports un imports pa valstu grupām.

Ārējā tirdzniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

Jūlijs/2015

Eksports un imports 2015.gadā pa valstīm (eiro un kilogramos)

Ārējā tirdzniecība -2 zīmju līmenī, 4 zīmju līmenī, 8 zīmju līmenī


Precizēti dati
 

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2014-2015

DSG03. Vīriešu un sieviešu darba samaksa pa darbības veidiem (1.ceturksnī; euro).

Darba samaksa -ikgadējie dati