Jaunākā informācija datubāzēs (07.07.–11.07.2014.)

14.07.2014

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Jūnijs/2014

PC01. Patēriņa cenu indeksi (1990.gada decembris=100);

PC023. Patēriņa cenu indeksi grupās un apakšgrupās;

PC04. Patēriņa cenu pārmaiņas grupās un apakšgrupās.

Patēriņa cenas - mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Maijs/2014

RU157. Apgrozījuma indeksi nozarēs pa mēnešiem, (2010=100);

RU18. Apgrozījuma pārmaiņas nozarēs pa mēnešiem.

Rūpniecība - mēnešu/ceturkšņu dati

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Maijs/2014

AT01. Eksports un imports pa preču nodaļām;

AT02. Eksports un imports pa valstu grupām.

Ārējā tirdzniecība - mēnešu/ceturkšņu dati

Maijs/2014

Eksports un imports 2014.gadā pa valstīm.

Ārējā tirdzniecība - 4 zīmju līmenī,8 zīmju līmenīPrecizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

1.cet./2014

VF02. Vispārējās valdības sektora izdevumi pa ceturkšņiem (milj. euro).

Valdības finanses - mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2.cet./2004

NB10. Nodarbinātie pēc profesijas un dzimuma pa ceturkšņiem.

Nodarbinātība un bezdarbs - mēnešu/ceturkšņu dati

2004

 

 

 

2005-2006

2006-2013

NBG10.Nodarbinātie pēc profesijas un dzimuma;

NBG20. Darba ņēmēji pēc profesijas un dzimuma;

NBG24. Pašnodarbinātie (darba devēji, pašnodarbinātie, neapmaksātās personas) pēc profesijas;

NBG26. Ilgstošie darba meklētāji pa vecuma grupām un pēc dzimuma;

NBG40. Nodarbinātības strukturālie rādītāji.

Nodarbinātība un bezdarbs - ikgadējie dati