Jaunākā informācija datubāzēs (07.06.-11.06.2010.)

14.06.2010

Dati atjaunoti

 

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Maijs/2010

Patēriņa cenu indeksi un pārmaiņas;
Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās;
Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās.

Patēriņa cenas- mēnešu/ceturkšņu dati

1.cet/2010

Iekšzemes kopprodukts un iekšzemes kopprodukta indeksi no ražošanas aspekta;
Kopējās pievienotās vērtības sadalījums pa darbības veidiem;
Iekšzemes kopprodukta izlietojums;
Iekšzemes kopprodukts no ienākumu puses;
Iekšzemes kopprodukta un nacionālā kopienākuma saistība.

Iekšzemes kopprodukts - mēnešu/ceturkšņu dati

1.cet/2010

Nefinanšu investīcijas.

Investīcijas- mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

1.cet/2010

Vidējais darbinieku skaits pilna darba laika vienībās;
Apmaksātās un nostrādātās stundas ceturksnī.

Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks - mēnešu/ceturkšņu dati

Maijs/2010

II01. Iztikas minimuma patēriņa grozs vienam iedzīvotājam pa mēnešiem (latos).

Iedzīvotāju ieņēmumi - mēnešu/ceturkšņu dati

1.cet/2010

Darbaspēka izmaksu indeksi pa darbības veidiem;
Vienas stundas darbaspēka izmaksas pa darbības veidiem;
Darbaspēka izmaksas un to struktūra ceturksnī, tūkst.Ls.

Darbaspēka izmaksas - mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Apr/2010

Apgrozījuma indeksi un pārmaiņas;
Jauno pasūtījumu indeksi un apjoma pārmaiņas nozarēs.

Rūpniecība- mēnešu/ceturkšņu dati

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Apr/2010

AT01. Eksports un imports pa preču nodaļām;
AT02. Eksports un imports pa valstu grupām.

Ārējā tirdzniecība- mēnešu/ceturkšņu dati

Apr/2010

Eksports un imports 2010.gadā pa valstīm (latos, CN 4 zīmēs).

Ārējā tirdzniecība - detalizēta statistika

 

Precizēti dati

 

 

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2008-2009

Iekšzemes kopprodukts un iekšzemes kopprodukta indeksi no ražošanas aspekta;
Kopējās pievienotās vērtības sadalījums pa darbības veidiem;
Iekšzemes kopprodukta izlietojums;
Iekšzemes kopprodukts no ienākumu puses;
Iekšzemes kopprodukta un nacionālā kopienākuma saistība.

Iekšzemes kopprodukts - mēnešu/ceturkšņu dati

2008-2009

IK01. Iekšzemes kopprodukts;
IK03. Iekšzemes kopprodukta indeksi;
IK04. Iekšzemes kopprodukts pa darbības veidiem;
IK05. Kopējās pievienotās vērtības sadalījums pa darbības veidiem;
IK06. Kopējās pievienotās vērtības sadalījums pa darbības veidiem;
IK07. Iekšzemes kopprodukta indeksi pa darbības veidiem;
IK08. Iekšzemes kopprodukta izlietojums;
IK09. Iekšzemes kopprodukta ienākumu aspekts;
IK10. Iekšzemes kopprodukta un nacionālā kopienākuma saistība.

Iekšzemes kopprodukts - ikgadējie dati

2008

IV01. Nefinanšu investīcijas pa darbības veidiem (faktiskajās cenās, milj. latu);
IV02. Nefinanšu investīcijas pa darbības veidiem (2008.gada salīdzināmajās cenās, milj. latu);
IV03. Nefinanšu investīcijas pa darbības veidiem (procentos);
IV04. Nefinanšu investīcijas reģionos (2008.gada salīdzināmajās cenās; milj. latu).

Investīcijas- ikgadējie dati