Jaunākā informācija datubāzēs (07.05.–11.05.2018.)

14.05.2018

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Aprīlis/2018

Patēriņa cenu indeksi un pārmaiņas.

Patēriņa cenas–mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI, UZŅĒMĒJDARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Marts/2018

!.cet./2018

RU01. Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi un pārmaiņas nozarēs un ražošanas pamatgrupējumos pa mēnešiem;

RU02. Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi un pārmaiņas nozarēs un ražošanas pamatgrupējumos pa ceturkšņiem;

RU03. Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi nozarēs (no gada sākuma), kalendāri izlīdzināti dati;

RU04. Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide un apgrozījums nozarēs pa ceturkšņiem (tūkst. euro; %);

RU05. Apgrozījuma indeksi un pārmaiņas nozarēs pa mēnešiem;

RU06. Apgrozījuma indeksi un pārmaiņas nozarēs pa ceturkšņiem.

Rūpniecībamēnešu/ceturkšņu dati

 

STATISTIKAS UZŅĒMUMU REĢISTRS

2016 (galīgie dati)

SRG0111. Ekonomiski aktīvi uzņēmumi statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados;

SRG0201. Ekonomiski aktīvi uzņēmumi sadalījumā pa galvenajiem darbības veidiem (NACE 2.red.);

SRG0431. Tirgus sektora ekonomiski aktīvi uzņēmumi statistiskajos reģionos, pilsētās un novados sadalījumā pa uzņēmumu lieluma grupām pēc nodarbināto skaita un galvenajiem darbības veidiem (NACE 2. red.);

SRG0511. Tirgus sektora ekonomiski aktīvi uzņēmumi statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados uz 1000 iedzīvotājiem.

Uzņēmumu skaits–ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2017

TRG05. Transporta līdzekļu skaits gada beigās;

TRG06. Reģistrēto automobiļu skaits;

TRG07. Vieglo automobiļu skaits uz 1 000 iedzīvotājiem gada beigās;

TRG08. Reģistrēto automobiļu skaits statistiskajos reģionos un republikas pilsētās gada beigās;

TRG09. Reģistrēto vieglo automobiļu skaits iedzīvotāju personiskajā īpašumā statistiskajos reģionos un republikas pilsētās gada beigās;

TRG10. Reģistrēto vieglo automobiļu sadalījums pa markām gada beigās;

TRG11. Reģistrēto vieglo automobiļu sadalījums pēc izlaides gada (1. janvārī);

TRG12. Reģistrēto automobiļu sadalījums pēc vecuma un degvielas veida gada beigās.

Transports–ikgadējie dati

 

PREČU ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Marts/2018

1.cet./2018

AT02. Eksports un imports pa valstu grupām pa ceturkšņiem (mlj. euro);

AT021. Eksports un imports pa valstu grupām pa mēnešiem (mlj. euro);

AT051. Eksports un imports pa kombinētās nomenklatūras sadaļām un valstīm, valstu grupām un teritorijām pa mēnešiem (euro);

AT052. Preču eksporta un importa vērtība sezonāli un kalendāri izlīdzināta pa mēnešiem (euro)

Preču ārējā tirdzniecība pa valstīm, valstu grupām un teritorijām–mēnešu/ceturkšņu dati

Marts/2018

1.cet./2018

AT03. Eksports un imports sadalījumā pa nacionālo kontu galvenajām sastāvdaļām atbilstoši ESA95 un pa BEC 4.red. klasifikācijas kategorijām pa ceturkšņiem (tūkst. euro);

AT04. Eksporta un importa struktūra atbilstoši uzņēmumu darbības veidam (NACE 2.red.) pa ceturkšņiem (tūkst. euro);

AT06. Svarīgākās preces Latvijas eksportā;

AT07. Svarīgākās preces Latvijas importā.

Preču ārējā tirdzniecība atbilstoši NACE klasifikācijai; sadalījumā pa nacionālo kontu galvenajām sastāvdaļām un pa BEC klasifikācijas kategorijām–ceturkšņu dati

Marts/2018

Eksports un imports pēc Kombinētās nomenklatūras.

Preču ārējā tirdzniecība pa valstīm pēc Kombinētās nomenklatūras–2 zīmju līmenī, 4 zīmju līmenī, 8 zīmju līmenī

 

Izveidotas jaunas tabulas

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2005-2018

PC042. Atsevišķu preču un pakalpojumu vidējās mazumtirdzniecības cenas

Patēriņa cenas–mēnešu/ceturkšņu dati


Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

PREČU ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

2017

AT02. Eksports un imports pa valstu grupām pa ceturkšņiem (mlj. euro);

AT021. Eksports un imports pa valstu grupām pa mēnešiem (mlj. euro);

AT051. Eksports un imports pa kombinētās nomenklatūras sadaļām un valstīm, valstu grupām un teritorijām pa mēnešiem (euro);

AT052. Preču eksporta un importa vērtība sezonāli un kalendāri izlīdzināta pa mēnešiem (euro)

Preču ārējā tirdzniecība pa valstīm, valstu grupām un teritorijām–mēnešu/ceturkšņu dati

2017

AT03. Eksports un imports sadalījumā pa nacionālo kontu galvenajām sastāvdaļām atbilstoši ESA95 un pa BEC 4.red. klasifikācijas kategorijām pa ceturkšņiem (tūkst. euro);

AT04. Eksporta un importa struktūra atbilstoši uzņēmumu darbības veidam (NACE 2.red.) pa ceturkšņiem (tūkst. euro);

AT06. Svarīgākās preces Latvijas eksportā;

AT07. Svarīgākās preces Latvijas importā.

Preču ārējā tirdzniecība atbilstoši NACE klasifikācijai; sadalījumā pa nacionālo kontu galvenajām sastāvdaļām un pa BEC klasifikācijas kategorijām–ceturkšņu dati

2017

Eksports un imports pēc Kombinētās nomenklatūras.

Preču ārējā tirdzniecība pa valstīm pēc Kombinētās nomenklatūras–2 zīmju līmenī, 4 zīmju līmenī, 8 zīmju līmenī