Jaunākā informācija datubāzēs (07.05.-11.05.2012.)

14.05.2012

Dati atjaunoti

 Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

Apr./2012

GZ01. Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās;

GZ02. Gaisa kvalitāte (mikrogrami/m³).

Ģeogrāfiskās ziņas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Apr./2012

Patēriņa cenu indeksi un pārmaiņas

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Mar./2012

 

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi un pārmaiņas;

Rūpniecības produkcijas apgrozījums.

Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide un apgrozījums nozarēs;
Apgrozījuma indeksi un pārmaiņas nozarēs;

Jauno pasūtījumu indeksi un apjoma

pārmaiņas nozarēs.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

STATISTIKAS UZŅĒMUMU REĢISTRS

2010

Uzņēmumu skaits

Uzņēmumu skaits -ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2011

Kravu pārvadājumi;

Pasažieru pārvadājumi;

Ceļu satiksmes negadījumi.

Transports - ikgadējie dati

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Mar./2012

AT01. Eksports un imports pa preču nodaļām;

AT02. Eksports un imports pa valstu grupām.

Ārējā tirdzniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

Mar./2012

Eksports un imports 2011.gadā pa valstīm (latos un kilogramos, CN 4 un CN 8 zīmēs).

Ārējā tirdzniecība -4 zīmju līmenī,8 zīmju līmenī

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

2011

EN22. Elektriskā jauda un saražotā elektroenerģija no atjaunojamiem energoresursiem.

Enerģētika -ikgadējie dati

 

Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2000

RU045. Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi nozarēs pa mēnešiem, (2005=100)

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2009-2011

TRG05. Transporta līdzekļu skaits gada beigās

Transports - ikgadējie dati