Jaunākā informācija datubāzēs (07.04.-11.04.2014.)

14.04.2014

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Marts/2013

Patēriņa cenu indeksi un pārmaiņas.

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2013

Mājsaimniecību īpatsvars, kuras naudas trūkuma dēļ nevarēja atļauties segt atsevišķas izmaksas;

Ekonomiskā spriedze mājsaimniecībās;

Mājsaimniecību īpatsvars, kuras norādīja uz neapmierinošiem mājokļa apstākļiem;

Mājsaimniecību īpatsvars, kuras naudas trūkuma dēļ bija spiestas atteikties no ilglietošanas preču izmantošanas.

Materiālā nenodrošinātība: Mājsaimniecību līmenis

2013

Iedzīvotāju īpatsvars, kuri naudas trūkuma dēļ nevarēja atļauties segt atsevišķas izmaksas;

Ekonomiskā spriedze;

Iedzīvotāju īpatsvars, kuri norādīja uz neapmierinošiem mājokļa apstākļiem;

Iedzīvotāju īpatsvars, kuri naudas trūkuma dēļ bija spiesti atteikties no ilglietošanas preču izmantošanas;

Materiālās nenodrošinātības indekss.

Materiālā nenodrošinātība: Personu līmenis

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Februāris/2014

RU157. Apgrozījuma indeksi nozarēs pa mēnešiem,(2010=100);

RU18. Apgrozījuma pārmaiņas nozarēs pa mēnešiem.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2013

Satiksmes ceļu garums;

Valsts un pašvaldību ceļu garums statistiskajos reģionos;

Pašvaldību ielu garums statistiskajos reģionos;

Kravu pārvadājumi;

Pasažieru pārvadājumi;

Ceļu satiksmes negadījumi;

Transportlīdzekļu skaits gada beigās.

Transports - ikgadējie dati

2013

TUG07. Tūrisma komersantu apkalpoto personu skaits;

TUG15. Tūrisma komersantu darbība;

TUG16. Tūrisma komersantu apkalpoto personu skaits Latvijas statistiskajos reģionos.

Tūrisms -ikgadējie dati

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Februāris/2013

AT01. Eksports un imports pa preču nodaļām;
AT02. Eksports un imports pa valstu grupā.

Ārējā tirdzniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

Februāris/2013

Eksports un imports 2014.gadā pa valstīm.

Ārējā tirdzniecība -4 zīmju līmenī,8 zīmju līmenī


Precizēti dati
 

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2012

Mājsaimniecību rīcībā esošie ienākumi.

Iedzīvotāju ieņēmumi- ikgadējie dati

2012

NIG19. Nabadzības riska indekss 18 gadus veciem un vecākiem iedzīvotājiem pēc izglītības līmeņa (%).

Monetārās nabadzības un ienākumu nevienlīdzības indikatori -ikgadējie dati

2013

VPG01. Veselības stāvokļa pašnovērtējums 16 gadus veciem un vecākiem iedzīvotājiem;

VPG02. Hroniska slimība, ilgstošas kaites vai fiziski trūkumi 16 gadus veciem un vecākiem iedzīvotājiem (%);

VPG03. Veselības problēmas, kas vismaz ēdējos 6 mēnešus ir traucējušas vai ierobežojušas ikdienas aktivitātes mājās, darbā vai atpūtā 16 gadus veciem vai vecākiem iedzīvotājiem (%);

VPG07. Pārbaužu veikšana vai ārstēšanās pie medicīnas speciālista (izņemot zobārstu) un apstākļi, kas traucējuši veikt pārbaudes vai ārstēšanos 16 gadus veciem un vecākiem iedzīvotājiem (%);

VPG09. Zobārsta apmeklējumi un zobārsta neapmeklēšanas iemesli 16 gadus veciem un vecākiem iedzīvotājiem (%).

Veselības pašnovērtējums -ikgadējie dati

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

2013

Eksports un imports 2013.gadā pa valstīm.

Ārējā tirdzniecība -4 zīmju līmenī,8 zīmju līmenī