Jaunākā informācija datubāzēs (07.04.-10.04.2015.)

13.04.2015

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Marts/2015

Patēriņa cenu indeksi un pārmaiņas.

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

4.cet./2014

IK10_13. Ceturkšņa nefinanšu konti (sektori S.13 un S.2) (tūkst. euro).

Iekšzemes kopprodukts -ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2014

SKG01. Reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits;

SKG03. Noziedzīgus nodarījumus izdarījušo personu sastāvs.

Likumpārkāpumi un tiesu sistēma -ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2014

MAG01. Uzbūvētās jaunas dzīvojamās ēkas (tūkst. m² kopējās platības);

MAG03. Uzbūvētās jaunas dzīvojamās ēkas reģionos, republikas pilsētās un rajonos (tūkst. m² kopējās platības);

MAG05. Uzbūvēto dzīvokļu skaits statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un rajonos.

Mājokļi -ikgadējie dati

Februāris/2015

RU157. Apgrozījuma indeksi nozarēs pa mēnešiem, (2010=100);

RU18. Apgrozījuma pārmaiņas nozarēs pa mēnešiem.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Februāris/2015

AT02. Eksports un imports pa valstu grupām.

Ārējā tirdzniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

Februāris/2015

Eksports un imports 2015.gadā pa valstīm.

Ārējā tirdzniecība -2 zīmju līmenī, 4 zīmju līmenī, 8 zīmju līmenī

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

2.pusgads/2014

MSG06. Kokmateriālu vidējās iepirkuma cenas.

Mežsaimniecība -ikgadējie dati


Izveidotas jaunas tabulas

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2010-2014

SKG021. Reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits reģionos, republikas pilsētās un novados.

Likumpārkāpumi un tiesu sistēma -ikgadējie dati