Jaunākā informācija datubāzēs (07.03.–11.03.2016.)

14.03.2016

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Februāris/2016

Patēriņa cenu indeksi;

Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās;

Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās.

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Janvāris/2016

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi;

Rūpniecības produkcijas apgrozījums un apgrozījuma indeksi;

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

2015

RUG06. rūpniecības produkcijas apjoma indeksu svaru struktūra sadaļās un nodaļās.

Rūpniecība -ikgadējie dati

 

PREČU ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Janvāris/2016

AT021. Eksports un imports pa valstu grupām pa mēnešiem (mlj. euro).

Preču ārējā tirdzniecība pa valstīm, valstu grupām, un teritorijām -mēnešu/ceturkšņu dati

Janvāris/2016

Preču ārējā tirdzniecība pa valstīm Kombinētās nomenklatūras 2, 4 un 8 zīmju līmenī

Ārējā tirdzniecība - 2 zīmju līmenī, 4 zīmju līmenī, 8 zīmju līmenī

 

Izveidotas jaunas tabulas

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2010-2014

 

2013/14-2014/15

IZG041. Bērni pēc vecuma pirmsskolas izglītības iestādēs 1. septembrī;

IZG081. Izglītojamie pēc vecuma vispārizglītojošās dienas apmācības programmās (mācību gada sākumā);

IZG131. Izglītojamie pēc vecuma vakara un neklātienes apmācības programmās (mācību gada sākumā).

Izglītība -ikgadējie datiPrecizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

PREČU ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

2015

AT02. Eksports un imports pa valstu grupām pa ceturkšņiem (mlj. euro);

AT021. Eksports un imports pa valstu grupām pa mēnešiem (mlj. euro);

AT05. Eksports un imports pa harmonizētās sistēmas sadaļām un valstīm pa ceturkšņiem (euro).

Preču ārējā tirdzniecība pa valstīm, valstu grupām, un teritorijām - mēnešu/ceturkšņu dati

2015

AT03. Eksports un imports sadalījumā pa nacionālo kontu galvenajām sastāvdaļām atbilstoši esa95 un pa BEC 4.red. klasifikācijas kategorijām pa ceturkšņiem (tūkst. euro);

AT04. Eksporta un importa struktūra atbilstoši uzņēmumu saimnieciskās darbības veidam (NACE 2.red.) pa ceturkšņiem (tūkst. euro).

Preču ārējā tirdzniecība atbilstoši NACE klasifikācijai; sadalījumā pa nacionālo kontu galvenajām sastāvdaļām un pa BEC klasifikācijas kategorijām - ceturkšņu dati

2015

Preču ārējā tirdzniecība pa valstīm Kombinētās nomenklatūras 2, 4 un 8 zīmju līmenī

Ārējā tirdzniecība - 2 zīmju līmenī, 4 zīmju līmenī, 8 zīmju līmenī