Jaunākā informācija datubāzēs (07.03.-11.03.2011.)

14.03.2011

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Feb./2011

Patēriņa cenu indeksi;
Patēriņa cenu pārmaiņas;
Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas;
Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas.

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

4.cet./2010

Iekšzemes kopprodukts un iekšzemes kopprodukta indeksi no ražošanas aspekta;

Kopējās pievienotās vērtības sadalījums pa darbības veidiem;

Iekšzemes kopprodukta izlietojums;

Iekšzemes kopprodukts no ienākumu puses;

Iekšzemes kopprodukta un nacionālā kopienākuma saistība.

Iekšzemes kopprodukts -mēnešu/ceturkšņu dati

2010

IK01. Iekšzemes kopprodukts;

IK03. Iekšzemes kopprodukta indeksi;

IK04. Iekšzemes kopprodukts pa darbības veidiem;

IK05. Kopējās pievienotās vērtības sadalījums pa darbības veidiem;

IK07. Iekšzemes kopprodukta indeksi pa darbības veidiem;

IK08. Iekšzemes kopprodukta izlietojums;

IK09. Iekšzemes kopprodukta ienākumu aspekts;

IK10. Iekšzemes kopprodukta un nacionālā kopienākuma saistība;

IK16. Preču un pakalpojumu izlaide un starppatēriņš;

IK17. Iekšzemes kopprodukta deflatori.

Iekšzemes kopprodukts -ikgadējie dati

4.cet./2010

Nefinanšu investīcijas.

Investīcijas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Feb./2011

II01. Iztikas minimuma patēriņa grozs vienam iedzīvotājam pa mēnešiem, latos.

Iedzīvotāju ieņēmumi- mēnešu/ceturkšņu dati

2010

SK13. Tiesu darbības rādītāji pirmajā instancē;

SK14. Apgabaltiesu darbības rādītāji apelācijas instancē;

SK16. Administratīvo pārkāpumu izskatīšana tiesās.

Sabiedriskā kārtība un tiesu sistēma -ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Jan./2011

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi un pārmaiņas;

Rūpniecības produkcijas apgrozījums.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

4.cet./2010

TR03. Kravu pārvadājumi dzelzceļa transportā;
TR04. Kravu pārvadājumi ar autotransportu;
TR05. Cauruļvadu transporta darbība;
TR07. Pasažieru pārvadājumi;
TR08. Pasažieru apgrozība galvenajos transporta veidos;

TR081. Pasažieru pārvadājumi ar tramvajiem un trolejbusiem;
TR11. Ceļu satiksmes negadījumi.

Transports -mēnešu/ceturkšņu dati


Izveidotas jaunas tabulas

 

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2009-2010

DS101. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa republikas pilsētās un novados pa ceturkšņiem (latos).

Darba samaksa -mēnešu/ceturkšņu dati

2009-2010

DS0111. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa republikas pilsētās un novados (latos).

Darba samaksa -ikgadējie dati


Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

2004, 2006

AT02. Eksports un imports pa valstīm un teritorijām (tūkst. Ls).

Ārējā tirdzniecība -ikgadējie dati