Jaunākā informācija datubāzēs (07.02.-11.02.2011.)

14.02.2011

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Jan./2011

Patēriņa cenu indeksi un pārmaiņas.

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

2011

PC01. Patēriņa cenu indeksu svari grupās un apakšgrupās.

Patēriņa cenas  -ikgadējie dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2009 (provizoriski dati)

Mājsaimniecību rīcībā esošo ienākumu sastāvs un struktūra.

Iedzīvotāju ieņēmumi- ikgadējie dati

2009 (provizoriski dati)

Nabadzības riska slieksnis;
Nabadzības riska indekss;
Variācija ap nabadzības riska slieksni pēc dzimuma un vecuma;
Relatīvā mediānas nabadzības riska plaisa pēc vecuma un dzimuma;
S80/S20 ienākumu kvintiļu attiecības indekss pēc vecuma;
Džini koeficients.

Monetārās nabadzības un ienākumu nevienlīdzības indikatori -ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

4.cet./2010

 

Dec./2010

 

Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide un apgrozījums nozarēs;

Apgrozījuma indeksi un pārmaiņas nozarēs;

Jauno pasūtījumu indeksi un apjoma pārmaiņas nozarēs.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati