Jaunākā informācija datubāzēs (07.01.-11.01.2013.)

14.01.2013

Dati atjaunoti
 

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Decembris/2012

Patēriņa cenu indeksi un pārmaiņas;
Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās;
Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās.

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

2012

Patēriņa cenu indeksi un pārmaiņas.

Patēriņa cenas  -ikgadējie dati

2011

VFG04. Vispārējās valdības sektora izdevumi pēc valdības funkcijām (milj. latu);

VFG05. Vispārējās valdības sektora izdevumi pēc valdības funkcijām sadalījumā pa apakšsektoriem (milj. latu).

Valdības finanses -ikgadējie dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2000-2012

2001-2012

 

2000-2012

 

2011-2012

 

ISG15. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits novadu pilsētās gada sākumā;

ISG16. Vīriešu un sieviešu vecuma struktūra statistiskajos reģionos gada sākumā (pa 5 gadu vecuma grupām);

ISG17. Vīriešu un sieviešu vecuma struktūra statistiskajos reģionos gada sākumā;

ISG18. Iedzīvotāju skaits un īpatsvars līdz darbspējas, darbspējas un virs darbspējas vecuma grupās statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados gada sākumā.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas -ikgadējie dati

2000-2010

IBG04. Starptautisko ilgtermiņa migrantu vecuma un dzimuma struktūra.

Iedzīvotāji: migrācija -ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Novembris/2012

RU157. Apgrozījuma indeksi nozarēs pa mēnešiem, (2005=100);

RU18. Apgrozījuma pārmaiņas nozarēs pa mēnešiem;

RU192. Jauno pasūtījumu indeksi nozarēs pa mēnešiem, (2005=100);

RU22. Jauno pasūtījumu apjoma pārmaiņas nozarēs pa mēnešiem.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Novembris/2012

AT01. Eksports un imports pa preču nodaļām (tūkst. latu);
AT02. Eksports un imports pa valstu grupām (mlj. Ls).

Ārējā tirdzniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

Novembris/2012

Eksports un imports 2012.gadā pa valstīm.

Ārējā tirdzniecība -4 zīmju līmenī,8 zīmju līmenī


Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2007-2010

VFG04. Vispārējās valdības sektora izdevumi pēc valdības funkcijām (milj. latu);

VFG05. Vispārējās valdības sektora izdevumi pēc valdības funkcijām sadalījumā pa apakšsektoriem (milj. latu).

Valdības finanses -ikgadējie dati

2001-2010

IKG01. Iekšzemes kopprodukts.

Iekšzemes kopprodukts -mēnešu/ceturkšņu dati

2001-2010

IK02. Iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju un vienu nodarbināto no ražošanas aspekta pa ceturkšņiem, sezonāli neizlīdzināti (latos)

Iekšzemes kopprodukts -ikgadējie dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2011

IBG04. Starptautisko ilgtermiņa migrantu vecuma un dzimuma struktūra.

Iedzīvotāji: migrācija -ikgadējie dati

2001-2011

SKG01. Reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits.

Likumpārkāpumi un tiesu sistēma -ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2000-2011

TRG07. Vieglo automobiļu skaits uz 1000 iedzīvotājiem gada beigās;

TRG32. Ceļu satiksmes negadījumi.

Transports - ikgadējie dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZVEJNIECĪBA

2001-2010

LAG05. Augkopības produktu ražošana uz vienu iedzīvotāju (kg).

Augkopība -ikgadējie dati