Jaunākā informācija datubāzēs (06.12.-10.12.2010.)

13.12.2010

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Nov./2010

Patēriņa cenu indeksi un pārmaiņas grupās un apakšgrupās.

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

3.cet./2010

Iekšzemes kopprodukts un iekšzemes kopprodukta indeksi no ražošanas aspekta;

Kopējās pievienotās vērtības sadalījums pa darbības veidiem;

Iekšzemes kopprodukta izlietojums;

Iekšzemes kopprodukts no ienākumu puses;

iekšzemes kopprodukta un nacionālā kopienākuma saistība.

Iekšzemes kopprodukts -mēnešu/ceturkšņu dati

3.cet./2010

Nefinanšu investīcijas.

Investīcijas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Okt./2010

Jauno pasūtījumu indeksi nozarēs;
Jauno pasūtījumu apjoma pārmaiņas.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Okt./2010

AT01. Eksports un imports pa preču nodaļām (tūkst. latu);

AT02. Eksports un imports pa valstu grupām (mlj. Ls)

Ārējā tirdzniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

Okt./2010

Eksports un imports 2010. gadā pa valstīm (latos, CN 4 zīmēs)

Ārējā tirdzniecība -detalizēta statistika


Izveidotas jaunas tabulas

 

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2010

KR10. Ekonomikas sentimenta indekss un konfidences rādītāji;
KR31. Konjunktūras rādītāji apstrādes rūpniecībā pa uzņēmumu lieluma grupām;

KR32. Konjunktūras rādītāji apstrādes rūpniecībā pēc ražošanas pamatgrupējuma;

KR50. Ražošanu ierobežojošie faktori apstrādes rūpniecībā pa uzņēmumu lieluma grupām un pēc ražošanas pamatgrupējuma;

KR52. Jaudas izmantošana apstrādes rūpniecībā pa uzņēmumu lieluma grupām un pēc ražošanas pamatgrupējuma;

KR60. Konjunktūras rādītāji būvniecībā pēc darbības veida;

KR70. Būvniecības izstrāde-nodrošinājums ar būvdarbiem pa uzņēmumu lieluma grupām un pēc darbības veida;

KR80. Saimniecisko darbību ierobežojošie faktori būvniecībā pēc darbības veida;

KR101. Konjunktūras rādītāji pakalpojumu sektorā;

KR104. Konfidences rādītājs pakalpojumu sektorā pa darbības veidiem;

KR106. Saimniecisko darbību ierobežojošie faktori pakalpojumu sektorā;

KR110. Konjunktūras rādītāji mazumtirdzniecībā pa darbības veidiem;

KR120. Saimniecisko darbību ierobežojošie faktori mazumtirdzniecībā.

Konjunktūras rādītāji – mēnešu dati


Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2.cet./2010

IK01. Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta pa ceturkšņiem (tūkst. latu);

IK03. Iekšzemes kopprodukta indeksi no ražošanas aspekta pa ceturkšņiem, 2000.g. salīdzināmajās cenās.

Iekšzemes kopprodukts -mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2.cet./2010

 

3.cet./2010

 

NB062. Nodarbinātie iedzīvotāji sadalījumā pa saimniecisko darbību veidiem pa ceturkšņiem;
NB21. Darba meklētāji pēc dzimuma un darba pieredzes pa ceturkšņiem.

Nodarbinātība un bezdarbs -mēnešu/ceturkšņu dati

 

ZINĀTNE UN TEHNOLOĢIJAS

2004-2008

2006-2008

 

 

IN01. Inovatīvo uzņēmumu skaits pēc darbības jomas;
IN02. Inovatīvo uzņēmumu apgrozījuma un strādājošo skaita īpatsvars sadalījumā pa darbības jomām;
IN03. Kopējie izdevumi inovācijām (milj. latu)

Inovācijas - ikgadējie dati