Jaunākā informācija datubāzēs (06.11.–10.11.2017.)

13.11.2017

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Oktobris/2017

Patēriņa cenu indeksi.

Patēriņa cenas–mēnešu/ceturkšņu dati

 

PREČU ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

3.cet./2017

Septembris/2017

AT02. Eksports un imports pa valstu grupām pa ceturkšņiem (mlj. euro);

AT021. Eksports un imports pa valstu grupām pa mēnešiem (mlj. euro);

AT051. Eksports un imports pa kombinētās nomenklatūras sadaļām un valstīm, valstu grupām un teritorijām pa mēnešiem (euro);

AT052. Preču eksporta un importa vērtība sezonāli un kalendāri izlīdzināta pa mēnešiem (euro).

Preču ārējā tirdzniecība pa valstīm, valstu grupām un teritorijām–mēnešu/ceturkšņu dati

3.cet./2017

Septembris/2017

AT03. Eksports un imports sadalījumā pa nacionālo kontu galvenajām sastāvdaļām atbilstoši ESA95 un pa BEC 4.red. klasifikācijas kategorijām pa ceturkšņiem (tūkst. euro);

AT04. Eksporta un importa struktūra atbilstoši uzņēmumu darbības veidam (NACE 2.red.) pa ceturkšņiem (tūkst. euro);

 AT06. Svarīgākās preces Latvijas eksportā;

AT07. Svarīgākās preces Latvijas importā.

Preču ārējā tirdzniecība atbilstoši NACE klasifikācijai; sadalījumā pa nacionālo kontu galvenajām sastāvdaļām un pa BEC klasifikācijas kategorijām–ceturkšņu dati

Septembris/2017

Eksports un imports pa valstīm.

Preču ārējā tirdzniecība pa valstīm pēc Kombinētās nomenklatūras–2 zīmju līmenī, 4 zīmju līmenī, 8 zīmju līmenī

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

2015

VIG07. Gaisa emisiju konti (NACE 2.red.);

VIG11. Vides aizsardzības izdevuma konti - vispārējās valdības izdevumi vides aizsardzībai pa vides jomām (milj. eiro).

Vides aizsardzība–ikgadējie dati

 

Izveidotas jaunas tabulas

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

2014-2015

ENG200. Energoresursu plūsmu konti (TJ)

Enerģētika–ikgadējie dati


Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2015

IKG10_18. Nefinanšu nacionālie konti (tūkst. euro)

Iekšzemes kopprodukts–ikgadējie dati

 

IEDZĪVOTĀJI

2017 (Pavisam, sievietes)

ISG05. Demogrāfiskās slodzes līmenis gada sākumā.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas–ikgadējie dati