Jaunākā informācija datubāzēs (06.10.-09.10.2009.)

12.10.2009


Dati atjaunoti
 

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

2009
2008/2009

Medījamo dzīvnieku skaits.
Medību sezonā nomedītie dzīvnieki.

Dabas resursi - ikgadējie dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Septembris/2009

Patēriņa cenu indeksi.

Cenas - mēnešu/ceturkšņu dati  

2.cet./2009

Vispārējās valdības sektora ieņēmumi un izdevumi pa ceturkšņiem.

Valdības finanses - mēnešu/ceturkšņu dati

2.cet./2009

Ārvalstu tiešās investīcijas pa ceturkšņiem.

Ārvalstu investīcijas Latvijā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālā.  

Investīcijas - mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Jūlijs/2009

Viesnīcu izmantošanas rādītāji.

Tūrisms - mēnešu/ceturkšņu dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZVEJNIECĪBA

1.pusgads/2009

Kokmateriālu vidējās iepirkuma cenas.

Mežsaimniecība - ikgadējie dati

 

  

Precizēti dati 

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2001-2008

Vispārējās valdības sektora galvenie rādītāji.

Valdības finanses - ikgadējie dati

2008-2009

Precizēti nacionālo kontu dati.

Iekšzemes kopprodukts - mēnešu/ceturkšņu dati

2007-2009

IV015. Ārvalstu tiešās investīcijas.

 

Investīcijas - mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2008-2009

16-24. Saražotās rūpniecības produkcijas realizācija pa ceturkšņiem.

Rūpniecība - mēnešu/ceturkšņu dati

 

Jauni dati 

Informācija izveidota ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2005-2008

16-8. Piena produktu ražošana

Rūpniecība - ikgadējie dati