Jaunākā informācija datubāzēs (06.09.-10.09.2010.)

13.09.2010

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Aug./2010

Patēriņa cenu indeksi un pārmaiņas.

Patēriņa cenas- mēnešu/ceturkšņu dati

2.cet./2010

Iekšzemes kopprodukts un iekšzemes kopprodukta indeksi no ražošanas aspekta;
Kopējās pievienotās vērtības sadalījums pa darbības veidiem;
Iekšzemes kopprodukta izlietojums;
Iekšzemes kopprodukts no ienākumu puses;
Iekšzemes kopprodukta un nacionālā kopienākuma saistība.

Iekšzemes kopprodukts - mēnešu/ceturkšņu dati

2.cet./2010

Nefinanšu investīcijas.

Investīcijas- mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Jūl./2010

Apgrozījuma indeksi un pārmaiņas nozarēs;
Jauno pasūtījumu indeksi nozarēs;
Jauno pasūtījumu apjoma pārmaiņas nozarēs.

Rūpniecība- mēnešu/ceturkšņu dati

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Jūl./2010

Eksports un imports pa preču nodaļām;
Eksports un imports pa valstu grupām.

Ārējā tirdzniecība- mēnešu/ceturkšņu dati

Jūl./2010

Eksports un imports 2010. gadā pa valstīm (latos, CN 4 zīmēs).

Ārējā tirdzniecība - detalizēta statistika

Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

1.cet./2010

IK10. Iekšzemes kopprodukta un nacionālā kopienākuma saistība pa ceturkšņiem.

Iekšzemes kopprodukts - mēnešu/ceturkšņu dati