Jaunākā informācija datubāzēs (06.08.-10.08.2012.)

13.08.2012

Dati atjaunoti


Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

2011

PRG13. Valstī reģistrēto reliģisko draudžu skaits sadalījumā pa konfesijām gada beigās.

Politiskā dzīve un reliģija - ikgadējie dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Jūnijs/2012

Patēriņa cenu indeksi un pārmaiņas;

Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas;
Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas.

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2011

SDG14. Aprūpe mājās gada beigās.

Sociālā drošība -  ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Jūnijs/2012

2.cet./2012

Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide un apgrozījums nozarēs;
Apgrozījuma indeksi un pārmaiņas nozarēs;

Jauno pasūtījumu indeksi un apjoma

pārmaiņas nozarēs.

RU25. Piena produktu ražošana.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Jūnijs/2012

AT01. Eksports un imports pa preču nodaļām;

AT02. Eksports un imports pa valstu grupām.

Ārējā tirdzniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

Jūnijs/2012

Eksports un imports 2012.gadā pa valstīm (latos un kilogramos, KN 4 un KN 8 zīmēs).

Ārējā tirdzniecība -4 zīmju līmenī,8 zīmju līmenī

2011

Eksports un imports pa valstīm;
Ārējās tirdzniecības apgrozījums ar galvenajiem partneriem;
Svarīgākās preces eksportā un importā;
Eksports un imports pa preču sadaļām un tirdzniecības partneriem;
Eksports un imports sadalījumā pa preču sadaļām un pēc uzņēmuma darbības veida (NACE 2.red.).

Ārējā tirdzniecība -ikgadējie dati

 

Izveidotas jaunas tabulas

 

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2011

IBG09. Iedzīvotāju starptautiskā ilgtermiņa migrācija statistiskajos reģionos un republikas pilsētās.

Iedzīvotāji: migrācija -ikgadējie dati


Precizēti dati
 

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2011

IDG04.Dzimstības vecumkoeficienti.

Iedzīvotāji: dzimstība -ikgadējie dati

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

2011

Eksports un imports pa valstīm (latos un kilogramos, KN 4 un KN 8 zīmēs).

Ārējā tirdzniecība -detalizēta statistika