Jaunākā informācija datubāzēs (06.07.–10.07.2015.)

13.07.2015

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Jūnijs/2015

PC01. Patēriņa cenu indeksi (1990.gada decembris=100);

PC023. Patēriņa cenu indeksi grupās un apakšgrupās;

PC04. Patēriņa cenu pārmaiņas grupās un apakšgrupās.

Patēriņa cenas - mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Maijs/2015

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi un pārmaiņas;

RU157. Apgrozījuma indeksi nozarēs pa mēnešiem, (2010=100);

RU18. Apgrozījuma pārmaiņas nozarēs pa mēnešiem.

Rūpniecība - mēnešu/ceturkšņu dati

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Maijs/2015

AT02. Eksports un imports pa valstu grupām.

Ārējā tirdzniecība - mēnešu/ceturkšņu dati

Maijs/2015

Eksports un imports 2015.gadā pa valstīm.

Ārējā tirdzniecība - 2 zīmju līmenī, 4 zīmju līmenī, 8 zīmju līmenī


Precizēti dati
 

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2012

2015

 

IDG04. Dzimstības vecumkoeficienti;

IDG10. Dzīvi dzimušie pēc dzimuma statistiskajos reģionos un republikas pilsētās.

Iedzīvotāji: dzimstība - ikgadējie dati