Jaunākā informācija datubāzēs (06.05.-10.05.2014.)

12.05.2014

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2013

SKG10. Tiesnešu skaits gada beigās;

SKG11. Prokuroru skaits gada beigās;

SKG12. Advokātu un notāru skaits gada beigās;

SKG13. Tiesu darbības rādītāji pirmajā instancē;

SKG14. Apgabaltiesu darbības rādītāji apelācijas instancē;

SKG15. Augstākās tiesas darbības rādītāji apelācijas instancē.

Likumpārkāpumi un tiesu sistēma -ikgadējie dati

2013

SDG08. Bērna aizgādības un aprūpes tiesību atņemšana un atjaunošana gada beigās;

SDG09. Aizbildnību raksturojošie rādītāji gada beigās.

Sociālā drošība -  ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Marts/2014

1.cet./2014

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi un pārmaiņas;

Rūpniecības produkcijas apgrozījums.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2013

TUG12. Lauku tūrisma mītņu raksturojošie rādītāji;

TUG121. Lauku tūrisma mītņu raksturojošie rādītāji sadalījumā pa reģioniem.

Tūrisms -ikgadējie dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

2013

LLG010. Lopkopības produktu ražošana reģionos;

LLG0221.Lauksaimniecības dzīvnieku skaits reģionos.

Lopkopība -ikgadējie dati